נישואין ומילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד ברופסקי ברית מילה: שורשים ומקורות ברית מילה איננה רק ציון דרך חשוב בחייו של ולד יהודי והוריו, אלא היא משמשת גם כגורם מרכזי במערכת היחסים בין הקב"ה לעם ישראל. בשיעור זה, נדון במקורה של מצוות המילה, ובמספר טעמים שהוצעו לה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי על מי מוטלת חובת ברית המילה? בשיעור זה נעסוק בשאלה "מי הוא המחויב במילת הבן". נבחן את חובת האב, חובת הילד, וחובת בית הדין, האם והקהילה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי מי יכול למול? בשיעור שעבר ניתחנו את אלמנט החובה שבברית המילה. השבוע נדון בשאלה מי רשאי מבחינה הלכתית לבצע את מעשה המילה עצמו. במסגרת זו נראה מה הדין במקרה של מילה על ידי גוי, אישה ויהודי ערל. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי מי הם החייבים בברית המילה? בשבוע שעבר דנו בזהותו של מבצע ברית המילה בפועל. השבוע נדון בשאלה מי הם החייבים בברית המילה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי הזמן הראוי לברית המילה – זריזין מקדימין למצוות ודחיית ברית מילה שלא בזמנה. בשיעורים הבאים נעסוק בהשלכותיו של הפסוק "וביום השמיני ימול בשר ערלתו". השבוע נדון בזמן הראוי ביותר למצווה במהלכו של היום השמיני. נישואין ומילה