סוכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון הלכות ארבעת המינים קש"ת - הלכה יומית - ארבעת המינים
הרב שלמה ברין סוכות קש"ת - משך חכמה
הרב יואל בן נון מקהלות בתנ"ך, קולות בקהלת שיעור לרגל השקת הספר "אני קהלת - מקהלת קולות, מאת הרב יואל בן נון והרב יעקב מדן, יב בתשרי תשע"ח, בקהילת לכו נרננה, רעננה
הרב משה ליכטנשטיין עקרונות הלכתיים בארבעת במינים
הרב משה ליכטנשטיין אמונת חכמים ומסורת האבות בין פרקי אבות לעולמם של בנים. שיעור לזכרו של הרב בנימין תבורי ז"ל, מאת הרב משה ליכטנשטיין. השיעור הועבר בערב לימוד ליל הושענא רבה תש"ף "אמונת חכמים בדורנו" בבית כנסת אשכנזי אלון שבות דרום.
הרב שלמה ברין "ושמחת בחגך" - משך חכמה על חג הסוכות מה הקשר בין חג הסוכות לבין ימים הנוראים, ובמיוחד ליום הכיפורים?