ספר הכוזרי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – מצבם של ישראל בעולם הזה (כג) בשיעור זה נמשיך ונטפל בטענת מלך כוזר על שפלותם של עם ישראל בעולם הזה. נבחן שתי תשובות (השלישית תיבחן בשיעור הבא): המצב השפל אינו סימן לריחוק מהקב"ה; והגלות היא תוצאה של העבירות. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב הגלות כתיקון (כד) בשיעור שעבר החלנו לבחון את ניסיונותיו של ריה"ל לבאר כיצד ייתכן שעם ישראל, הקרוב אל הקב"ה, אינו נהנה מהצלחה בעולם הזה, הצלחה שאמורה לבוא לכאורה יחד עם קרבת השם. במסגרת דיון זה התחלנו לעסוק בשאלת הגלות, והבאנו לה מספר התייחסויות. בשיעור זה נבחן תשובה נועזת של ריה"ל - הגלות אינה רק ירידה אלא שלב בתכנית הא-להית. ספר הכוזרי
הרב בני להמן עם ישראל ספר כוזרי
הרב בני להמן מאמרים שני ורביעי ספר כוזרי
הרב בני להמן אישוש המסורת ספר כוזרי
הרב בני להמן אסלאם המשך ספר כוזרי
הרב בני להמן בין בית ראשון לשני- המשך ספר כוזרי
הרב בני להמן דברי הנוצרי ספר כוזרי
הרב בני להמן דברי הפילוסוף המשך ספר כוזרי
הרב בני להמן דברי הפילוסוף חלק ג ספר כוזרי
הרב בני להמן דברי הפילוסוף ספר כוזרי
הרב בני להמן האיסלאם ספר כוזרי
הרב בני להמן הגיון בנבואה ספר כוזרי
הרב בני להמן היכולת של היהדות להכיל עבודה עבודה זרה ספר כוזרי
הרב בני להמן המסורת ביהדות-המשך ספר כוזרי
הרב בני להמן המסורת ביהדות ספר כוזרי
הרב בני להמן המשך נצרות ספר כוזרי
הרב בני להמן התועלת של עז ספר כוזרי
הרב בני להמן למה העולם הבא לא מוזכר בתורה ספר כוזרי
הרב בני להמן מצוות לא מחייבות הבנה ספר כוזרי
הרב בני להמן משל הודו הראשון ספר כוזרי
הרב בני להמן סגולה מול גזענות חלק ג ספר כוזרי
הרב בני להמן סגולה-גזענות המשך ספר כוזרי
הרב בני להמן סגולה-גזענות ספר כוזרי
הרב בני להמן סגולת ישראל וחטא העגל ספר כוזרי

עמודים