ספר הכוזרי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בני להמן כוזרי ספר כוזרי
הרב בני להמן סגולת ישראל ספר כוזרי
הרב בני להמן זרע ישראל ספר כוזרי
הרב בני להמן כוזרי ספר כוזרי
הרב בני להמן ספירת השבועות והר סיני ספר כוזרי
הרב בני להמן מעמד הר סיני ספר כוזרי
הרב בני להמן קדמוניות העולם ספר כוזרי
הרב בני להמן שאלת קדמות העולם ספר כוזרי
הרב בני להמן הפילוסוף המשך ספר כוזרי
הרב ברוך וינטרוב מהי אמונה והדרך אליה (ד) בשיעור זה נעסוק בפסקות הראשונות של הדיון שבין החבר למלך כוזר (י-כו), וננסה לראות כיצד הוא מתמודד מול השאלה העיקרית שאותה זיהינו כעומדת במוקד הספר – שאלת ההתגלות אל מול התבונה. זאת, לא רק מצד הדרך אל האמונה אלא בעיקר מצד אופי האמונה, כפי שננסה להראות.
הרב ברוך וינטרוב בחירת ישראל (ו) לאחר שהחבר מבאר למלך את חשיבות יציאת מצרים ומתן תורה בביסוס האמונה, מעיר הכוזרי (א, כז) כי אם כן, אין תורת ישראל מחייבת אלא אותם. החבר מאשר את אבחנה זו, ועל כך אומר הכוזרי כי שבו דברי החבר להיות 'רזים'. מתוך כך נעמוד על רעיון הבחירה של עם ישראל לפי הרמב"ם ולפי ריה"ל, וכן להשלכות שאלה זו על היחס לגרות, על אופייה של תורת ישראל ביחס לתורת המוסר הכללית ועל היבטים נוספים של שאלה זו.

עמודים