ספר מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף מרקוס מלכים א, א - אדוניה ושלמה כיצד ניתן להסביר את כל סיפור החיפוש אחר אשה לדוד? למה דוד לא יוזם פעולה בעצמו כנגד אדוניה? מה בכל זאת משכנע אותו להתנגד להמלכת אדוניה? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, ג-ד - הצלחתו המדינית של שלמה מהי החשיבות הגדולה של נישואיו של שלמה לבת פרעה? ממה נבעה הצלחתו של שלמה כמלך? למה ממנה שלמה שרים וניצבים בכל הארץ? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, ה-ח - הצלחת שלמה במישור העולמי ובניין בית המקדש עד לאן הגיעה מלכותו של שלמה? למה פונה שלמה לחירם מלך צור, ומה היא תגובתו? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, ח - תפילת שלמה לאחר בניית בית המקדש מה הקשר בין בניין בית המקדש לבניין ביתו של שלמה? מהן התפילות השונות אותן מזכיר שלמה בנאומו? מהי תגובתו של הקב"ה לנאום זה? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יא - תחילתה של הנפילה במה חטא שלמה? מהו העונש על חטאים אלו? מהן תוצאות המרד של ירבעם? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יג - איש הא-לוהים בבית אל 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יב - מלכותו של ירבעם 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יד - ממלכה לא יציבה 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יז - עליית בית עמרי לשלטון 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יז - ראשית דרכו של אליהו 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יח - חזרתו של אליהו אל העם 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יט - ייאושו של אליהו 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, כ - מלחמת בן הדד ואחאב 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, כ-כב - חטאי אחאב ומותו 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, א-ב - פרידה מאליהו 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ב - אופיו של אלישע 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ד - אלישע והאישה השונמית 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ה-ח - אלישע וארם 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ט-י - סופו של בית אחאב 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, יד-טז - ניצני קריסה 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, יז-כא - גלות 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב עמיחי שהם מלכים ב, ד - מדוע מת הילד? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יעקב מדן פרק ב 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-13-הרימ-פרק ב 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן סוף פרק ב ותחילת ג 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-14-הרימ-סוף פרק ב ותחילת ג 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן שלושת המשאלות וחכמת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-15-הרימ-שלושת המשאלות וחכמת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן

עמודים