ספר מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרק ד 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-16-הרימ-פרק ד 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן חכמת בני קדם 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-17-הרימ-חכמת בני קדם 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן סוף פרק ה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-18-הרימ-סוף פרק ה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ז 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-19-הרימ-פרק ז 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן מים טהרה ומלכות ה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-20-הרימ-מים טהרה ומלכות ה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן תפילת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-21-הרימ-תפילת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ח מצות הקהל 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-22-הרימ-פרק ח מצות הקהל 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן שבועה במזבח 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-23-הרימ-שבועה במזבח 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן המשך תפילת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-24-הרימ-המשך תפילת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן הכנסת הארון בהקהל 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-25-הרימ-הכנסת הארון בהקהל 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ט 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-26-הרימ-פרק ט 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק י ביקור מלכת שבא 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-27-הרימ-פרק י ביקור מלכת שבא 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן לא ירבה לו סוסים 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-28-הרימ-לא ירבה לו סוסים 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן נשות שלמה - הסבר החטא 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-29-הרימ-נשות שלמה - הסבר החטא 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן אדום-ארם-רומי 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-30-הרימ-אדום-ארם-רומי 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן המלכת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-הרימ-המלכת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ב' 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-ספר מלכים-10-הרימ-פרק ב 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן ירבעם ורחבעם - פירוד הממלכה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-31-הרימ-ירבעם ורחבעם - פירוד הממלכה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן חטאי ירבעם 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-32-הרימ-חטאי ירבעם 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן העגלים של ירבעם 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-33-הרימ-העגלים של ירבעם 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק יד 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-34-הרימ-פרק יד 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן חטא המרגלים ולקחיו נעבור על כמה הסברים לחטא המרגלים. נפתח ברש"י, וממנו נעבור לרבינו בחיי, העוסק ביחס שבין ביטחון להשתדלות. נסיים בשיטת הרמב"ן, ובגישת ההלכה מול גישת הנבואה למקרים שונים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים