עיון ב"מ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי פדיון מעשר שני 2 גמרא בבא מציעא