על הרמב"ם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב על שאסר לנו אכילת בשר בלא שחיטה שיעור זה יעסוק בשאלה באיזו מידה שחיטה היא מצווה חיובית או דבר רשות, נעסוק בשיטת הגרי"ד סולוביציק אשר הגדיר את השחיטה 'כמתיר' ונשווה אותה לגישתו של הט"ז. דיון בשיטות האחרונים יוביל אותנו לדיון נוסף מה היחס בין איסור נבלה למצוות השחיטה. לסיום, נבחן כיצד שאלות הלכתיות בהגדרת מצוות השחיטה משקפות שתי תפיסות שונות בשאלה המהותית מהי הדרך הראויה בה אדם יעלה על שולחנו בשר. בשבתך
הרב מיכאל אדרעי שיעור 2 מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי המשך שיעור פתיחה מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי יחס הרמבם לחכמה יוונית מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי עולם הבא מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי שיעור 3 מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי מעמד הר סיני מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי הגשמת ה' מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי הגשמת ה' מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי מציאות הרע מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי עבודת הקרבנות מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי תפילה מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי קרבנות מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי בחירה חופשית חטא האדם הראשון מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי עבודה זרה ב מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי פשט מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי מחלוקת רמבם ורמבן שיעור פתיחה מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי מצות התשובה והוידוי מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי החשיבות בשילוב השיטות של הרמבם והרמבן מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי קריאת התנך מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי אונקלוס והגשמה מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי המשך ביטוים מגשימים שבתנך מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי ביחס לפילוסופיה היוונית מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי שלילת התארים מחלוקות בין הרמבם לרמבן
הרב מיכאל אדרעי האדם והעולם הבא מחלוקות בין הרמבם לרמבן

עמודים