ערכים ומידות בעבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 26 - `ושמרו דרך ה'` - חשבון נפש הציבור הדתי המודרני (ב) מהם נקודות המחלוקת באשר לציונות? המכנה המשותף לשני הנושאים העיקריים השנויים במחלוקת (השכלה וציונות) היא האם תורה בלבד מספקת, או שמא יש להוסיף לה עיסוק אחר. אנחנו מאמינים בעליונות התורה, אבל ניתן לצרף אליה תחומים נוספים. ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 27 - `ושמרו דרך ה'` - חשבון נפש הציבור הדתי המודרני (ג) לאור בדיקתנו, עולה שעמדותינו לגיטימיות. אבל הבעיה היא שאיננו תמיד עקביים ביישום השקפתנו. האם עמדתנו נובעת ממתח דיאלקטי בין שני דברים רצויים וחשובים, או מאדישות פושרת? אנחנו צריכים להיות דבקים בתורה לא פחות מאחרים, ועל גבי זה להוסיף שאיפה להשגת ערכים נוספים. הסוד להגיע להישגים הוא השרשת התלהבות ורוחניות. אם ישנו מתח בין השגת יעדים שונים, יש להעדיף את המוסרי על השכלי. עמדתנו המורכבת יכולה להיות לכתחילה או בדיעבד: אם עושים פשרות מתוך כניעה לנסיבות, המצב הוא אכן בדיעבד; אך אם עמדתנו נובעת ממחויבות עשירה, משמעותית, עמוקה ומקיפה, אם היא צומחת מן המתח הדיאלקטי של הניסיון להתייחס למגוון המלא של יעדים רוחניים העומדים מולנו - הרי שהמצב הוא לכתחילה מכל הבחינות. ערכים ומידות בעבודת ה'

עמודים