פסח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין פסח: 'שאלות' בליל הסדר בעיון זה יובאו מקורות מן המשנה, התלמוד וההגדה, בהם ניתן לזהות יחס מיוחד שהיה לחכמים אל - שאילת שאלות. ננסה להבין, מהו מקומן בלילה זה? מהו מקומן בתהליכי למידה - בכלל? נבקש להן פשר ומשמעות. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג קרבן הפסח וחג המצות הציווי על חג המצות מופיע באמצע הציווי על פסח מצרים, ואילו הציווי על קרבן הפסח מופיע לאחריו. מדוע? מה המשמעות של אכילת המצה? מדוע המצווה המרכזית של חג הפסח היא איסור אכילת חמץ? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פסח מהו התאריך של חג הפסח - י`ד בניסן או `חודש האביב`? מדוע מצווה הקב`ה למשה בערב פסח מצרים על פסח דורות? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פסח - הסבה דרך חירות ושינוי בצורת הסדר כיצד מקיימים את מצוַת ההסבה? היכן ראוי לערוך כיום את הסדר? כיצד אפשר להפוך את סדר ליל הפסח למאורע חשוב ומשמעותי בחיי בני הבית בכלל, ובחיי הילדים בפרט? 01- פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין להודות ולהלל אחד מרגעי השיא של החגים הוא רגע אמירת ההלל בקהל עם. הגדה של פסח
הרב נחמיה רענן והמחמיר תבוא עליו ברכה? חג הפסח מוכר בין השאר כחג עמוס חומרות - ממנהג הקטניות המפורסם שמעורר מחלוקות חדשות לפרקים, ועד איסור שרויה ומנהגים נוספים. מדוע נתייחד חג הפסח במגוון כה רחב של חומרות? הרב נחמיה רענן מנסה להשיב לשאלה זו דרך תורות חסידיות המשקפות מבט רומנטי על החג. חסידות לפרשת שבוע
הרב יואל בן נון פסח - מהלכות פסח - התורה והחיים נפסק להלכה שיש לבדוק חמץ לאור הנר, שהרי `אור הנר יפה לבדיקה` (פסחים ח ע`א). אין לבדוק חמץ באבוקה שכן אי-אפשר להכניסה לחורים ולסדקים, וכן האדם `מתיירא שלא יבעיר את הבית ואין לבו על הבדיקה` (רש`י). יוםיום - דברי תורה קצרים
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ג) –ארץ ישראל ויציאת מצרים (כ) בשיעור זה נראה איך יציאת מצרים בפסח הייתה אמור להיות מושלמת על ידי כניסה לארץ, ואיך הדבר בא לידי ביטוי בהגדה. לפני סיני (4)
הרב אהרן ליכטנשטיין לא יראה ולא ימצא השיעור דן ביחס בין שני האיסורים 'לא יראה' ו'לא ימצא'. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין חמץ של הקדש השיעור מעלה שני צדדים של קולא בחמץ של הקדש - בגגברא, החמץ אינו שייך ליהודי; ובחפצא, ייתכן כי הקדושה הופכת את החמץ לשונה מהותית מחמץ שבידי ישראל. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין שימור מצה השיעור דן בכמה פנים של דין שימור – האם השימור הוא מצווה או צורך בחפצא של המצה, האם הוא נצרך רק לכתחילה או גם בדיעבד ועוד. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין מצה של איסור המשנה אומרת שלא יוצאים ידי חובה במצה של איסור, אך הגמרא אומרת שזה רק לשיטת ר' שמעון שנדחתה מההלכה. אמנם יש לדון גם מצד 'מצווה הבאה בעברה', ומדוע הגמרא לא הזכירה אותו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב יואל בן נון פסח וחג המצות שיעור מיוחד לחגים #1 5772/תנך/ישעיהו - הרב יואל - תשעב/תנך-מלכים ונביאים-הריב-פסח וחג המצות מלכים ונביאים
הרב יוסף צבי רימון פסח שחל בשבת נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי 12: דיני הגעלה במכשירים חשמליים בני זמננו בעניין דרך ההגעלה היעוצה במיקרוגל ובמדיח כלים, ואף שמקצת דינים אלו כבר עלו על שולחן מלכים, נשתדל להציג בקצרה את יסודות הבעיות, ואת פתרונן. נושאים בהלכה
הרב משה ליכטנשטיין שבת חול המועד פסח - שיר השירים במגילת שיר השירים הרעיה מנסה להגיע אל הדוד בטרם עת והיא איננה יודעת להבחין בין עת דודים להכנות לקראתו. שיעור זה מדגים ענין זה כפי שהוא בא לידי ביטוי בשני אלמנטים במגילה והם תפקיד הזמן והדימוי הספרותי כפי שהם מבוטאים על ידי הדוד והרעיה. במהלך המגילה הרעיה עוברת מהלך נפשי מרגש בלבד ודימויי טבע לשילוב בין הלב והשכל ובדימויים בין הטבע והאומנות. לאחר ההחמצה הדוד והרעיה שבים למקום בו היו לפני כן, הדוד אינו משנה את יחסו לרעיה ומשם הם ממשיכים עד לאיחוד ביניהם. עיון בהפטרות
שרון ברנד ליל הסדר כחוויה משפחתית פעילה איך נביא לכך ערב הורים לקראת פסח תשעג
הרב אהרן ליכטנשטיין לשמה במרור ערב הורים לקראת פסח תשעג
הרב הלל רחמני פסח בתור יציאה לחרות ערב הורים לקראת פסח תשעג
הרב משה ליכטנשטיין הרמבם על סיפור יציאת מצרים ערב הורים לקראת פסח תשעג
הרב נחמיה רענן והמחמיר תבוא עליו ברכה ערב הורים לקראת פסח תשעג
הרב עמיחי גורדין מה נשתנה חמץ מכל יסורים שבתורה ערב הורים לקראת פסח תשעג
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #1 הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #1 קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #10, וידוי בכל לשון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #10, וידוי בכל לשון קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון פסח - ביעור מעשרות #11 פסח - ביעור מעשרות #11 קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות

עמודים