פרקי אלישע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט שיעור 24 - אלישע והשונמית (ה) בשאר סיפורי המקרא על נשים עקרות, הן סובלות מחסרון פרי הבטן ונאבקות למימוש אימהותן. בניגוד אליהן, נראה שהאישה השונמית השלימה עם עקרותה ואף אינה חשה בחסרון הבנים. אלישע אמנם מבטיח לה בן, אך אינו מכין אותה לשינוי גדול זה בחייה. גם לאחר הולדת הבן האישה השונמי שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 25 - אלישע והשונמית (ו) בסיפור קיימת ביקורת על אלישע. אלישע בוחר לשמור על ריחוק מהשונמית ואינו מגלה אחריות כלפי שהילד שנולד בגזרתו. רק כאשר אלישע יוצר קשר אישי וישיר עם הילד ומכיר באחריותו כלפיו קם הילד לתחיה. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 26 - הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה (א) נקביל בין חלקי הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד מתוך ההקבלה. נשווה בין סיפור זה לסיפור החייאת בן האלמנה בידי אליהו ונדון בתפקיד הסיפור כהפטרת פרשת וירא. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 27 - הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה (ב) נדון בשני הסיפורים וראה שאין כאן רק סמיכות בין שני סיפורים דומים אלא יחידה ספרותית אחת. לשני הסיפורים מגמה גלויה משותפת, להראות לנו את דאגתו של אלישע לתלמידיו בימי הרעב. נראה שלשני הסיפורים מגמה נוספת מהותית יותר. נחשוף את הנושא העיקרי של שני הסיפורים: לה שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 28 - הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה (ג) נעמוד על ההבדלים בין הנסים בשני הסיפורים. הבדלים אלו נובעים מהבדלים במהות שני הנסים. כאשר נס גורם לשינוי בעולם הפיזי צריך לעשות מעשה, וה' עושה נס ובכך משלים את השתדלותו של האדם. לעומת זאת כאשר הנס מעוגן בחוקי העולם, ועיקרו תזמון או ידיעת העתיד אין כל צורך שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 29 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (א) נסקור את יחסי ישראל-ארם לאורך השנים, ונסביר מדוע לא הופיע נושא זה בסיפורי אלישע עד כה. נעסוק במבנה הסיפור ובשאלה האם סיפור צרעת גיחזי היא חלק מסיפור צרעת נעמן או סיפור עצמאי בעל נושא משל עצמו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 30 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ב) נדון בדמותו של נעמן כפי שעולה מן המצג לסיפור. נעסוק בסיבה לצרעתו של נעמן על פי מדרשי חז"ל. כמו כן, נסביר את חשיבותה של העצה של הנערה הקטנה מארץ ישראל ומה היה יכול נעמן ללמוד מתוך עצה זו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 31 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ג) מפנייתו של נעמן למלך ארם ומעשיו של מלך ארם ניתן לעמוד על חוסר הבנתם את ההבדל בין הנביא בישראל לנביאי אומות העולם. הפניה למלך ישראל נבעה מחוסר הבנה של המסתתר בעצת הנערה ולכן נדונה לכישלון. כמה עצוב הדבר שאף מלך ישראל אינו מבין את ייחודו של עם ה'. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 32 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ד) התערבות אלישע ופניית נעמן אליו מכינות את ההצלחה. אלישע מוכיח את מלך ישראל ומזמין את נעמן אליו. נעמן מגיע אל אלישע אך הוא עדין מחזיק בהשקפתו הגאוותנית המוטעית. נדון בסיבות לכישלון המפגש בין אלישע ונעמן ובתהליך שהוביל בסופו של דבר להליכתו של נעמן לירדן. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 33 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ה) המהפך באישיותו של נעמן. נעמן עולה מן הירדן אדם חדש. הוא משנה את יחסו אל הנביא וחוזר לביתו מלא ענוה והכרת תודה. הוא מכיר בעליונותם של עם ישראל, הנביא בישראל וארץ ישראל, ומגיע אף להכרה דתית בה' אלוקי ישראל. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 34 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ו) סירובו של אלישע לקחת את מתנת אלישע ומניעיו. נדון בהקשר זה ביחס במדרש ובהלכה לקבלת מתנות בכלל ובידי נביאים בפרט. נראה בסיפורינו קיימת סיבה מיוחדת לסירוב. קבלת המתנה הייתה פוגעת במטרת הסיפור כולו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 35 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ז) נדון בהצדקה של גיחזי למעשהו ומניעיו האמיתיים. נסביר את ההשלכות של החטא ומדוע היה כה חמור. נסביר מדוע אלישע כה החמיר עם גיחזי. כמו כן נסביר מדוע נענש גיחזי דווקא בצרעת ומדוע נענשו גם בניו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 36 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ח) נסביר מדוע משמש סיפור אלישע ונעמן הפטרת פרשת תזריע. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 37 - הצפת הגרזן על פני הירדן (א) נעסוק במבנה הסיפור ובהקבלת שתי מחציותיו. נעמוד על הסיבות לתכנית הבניה של בני הנביאים, נראה שאלישע התנגד לתכנית זו ונסביר את העומד מאחורי הסתייגותו. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 38 - הצפת הגרזן על פני הירדן (ב) נדון במחצית השנייה של הסיפור. נסביר את העומד מאחורי נפילת הגרזן למים ומדוע קרתה דווקא תקלה זו. נסביר מדוע נענה אלישע לצעקת תלמידו ובאופן ניסי גרם לגרזן לצוף. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 39 - הצפת הגרזן על פני הירדן (ג) נדון בדרך עשית הנס הגרזן בהקשר של "תורת הנס" במקרא בכלל. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 40 - הצפת הגרזן על פני הירדן (ד) נדון בספור נס הגרזן מתוך השוואה לסיפורי אליהו ולסיפורים האחרים על אלישע. שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 41 - אלישע אל מול צבא ארם (א) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 42 - אלישע אל מול צבא ארם (א) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 43 - אלישע אל מול צבא ארם (ב) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 44 - אלישע אל מול צבא ארם (ג) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 45 - אלישע אל מול צבא ארם (ד) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 46 - אלישע אל מול צבא ארם (ה) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 47 - המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (א) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 48 - המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ב) שיעורים בפרקי אלישע

עמודים