פרקי אלישע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט שיעור 49 - המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ג) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 50 - המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ד) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 51 - המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ה) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 52 - זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע (א) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 53 - זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע (ב) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 54 - זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע (ג) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 55 - אלישע בדמשק (א) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 56 - אלישע בדמשק (ב) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 57 - אלישע בדמשק (ג) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 58 - אלישע מחולל את מרד יהוא (א) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 59 - אלישע מחולל את מרד יהוא (ב) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 60 - אלישע מחולל את מרד יהוא (ג) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 61 - אפילוג (א) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 62 - אפילוג (ב) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 63 - אפילוג (ג) שיעורים בפרקי אלישע
הרב אלחנן סמט שיעור 64 - אפילוג (ד) שיעורים בפרקי אלישע

עמודים