פרקי נביאים שונים בספר מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט שיעור 50 - ח. ראשית הדו-שיח בין מיכיהו לאחאב מה פשר דבריו הראשונים של מיכיהו לאחאב המחזקים אותו לצאת למלחמה כדברי נביאי השקר? רש"י ובעל העקידה רואים בדבריו איחול אישי, ואילו רד"ק רואה בהם דברי היתול. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 51: מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק ח שני נספחים מהי אירוניה ומהו סרקזם? כיצד ניתן לזהות אירוניה בפי דובר במקרא? מדוע חשוב לזהות דיבור אירוני? נראה כי כמה מגדולי פרשנינו נמנעו מלפרש דיבורים במקרא כאירוניים, תוך תשלום פרשני כבד והחמצת משמעויות חשובות. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 52: מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א –לח) חלק ט נבואתו הראשונה של מיכיהו היא חיזיון העוסק בגורל ישראל במלחמה ורומז למותו של אחאב. במקום לנצל את הנבואה שניתנה לו כהזדמנות 'לרדת מהסולם' בכבוד, טוען אחאב כי דברי הנבואה מכוונים אישית נגדו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 53: מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק י המעמד השמיימי שמתאר מיכיהו בנבואתו השנייה מעורר תהיות קשות. כמה מהראשונים פירשו כי מעמד זה לא אירע באמת, ומיכיהו בדה אותו כהמחשה ציורית לדבר ה' על מיכיהו. מבנה הנבואה וסגנונה מחזקים פירוש זה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 54: מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק י' החזון השמיימי שתיאר מיכיהו מקבל משמעות לאור ההקבלה בינו לבין המעמד הארצי שהתרחש זה עתה כשצדקיה הופיע לפני אחאב עם נביאיו. חזון מיכיהו מתברר כתכסיס רטורי מתוחכם שנועד לעקר ולשלול את נבואת השקר, ועל כך יצא קצפו של צדקיה בן כנענה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 55: מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק יב יב. מיכיהו מושלך לכלא על ידי אחאב, אך נפרד מאחאב מתוך דבקות בשליחותו. יג. צמד המילים 'טוב' ו'רע' הוא צמד הפכים מנחה לאורך סיפורנו והוא מביע את נושאו המרכזי של סיפורנו: המאבק בין שני מושגים אלה וההכרעה ביניהם. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 56: מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק יד מה התפקיד שמייעד אחאב לעצמו במלחמת רמות גלעד, ומה הוא מייעד ליהושפט, וכיצד התייחסו הארמים לכל אחד משניהם? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 57: טו. מות אחאב וקבורתו בתיאור מותו של אחאב וקבורתו משמשים בערבוביה השפלה ורוממות. למרות שנגזר על אחאב מוות בזוי, בזכות מעשהו ההירואי האחרון, עונשו מתרכך והוא זוכה במותו לכבוד מלכות 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלקים טז-יז תקציר עיון טז: 'דבר ה'' משמש כצירוף מנחה בסיפור, כשהמאבק לאורך הסיפור הוא על השאלה מהו דבר ה' ולמי ניתן. תקציר עיון יז: בין אחאב לשאול – השוואה בין שני המלכים מלמדת על טיבה של המלוכה ועל הסכנות הכרוכות בה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) יח. יהושפט מדוע הצטרף יהושפט לאחאב למלחמה למרות התנגדותו הנבואית של מיכיהו שאת הזמנתו יזם יהושפט עצמו? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק י"ט בספר דברי הימים מתוארת מלחמת רמות גלעד כאירוע הקשור בתולדות יהושפט. התחברותו של יהושפט לאחאב זוכה לביקורת נבואית, ועל חטאו זה נענש. אך לאחר שעשה תשובה הוא ניצל מעונשו ונושע. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק כ' פרק כב בנוי משתי מחציות הכוללות סיפור בתוך סיפור, כאשר הסיפור הפנימי הנבואי מעניק משמעות מוסרית לסיפור המלחמה שבמעטפת. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט נספח: ירמיהו מול חנניה בן עזור (ירמיהו כ"ח) עיון בסיפור העימות שבין ירמיהו לחנניה בן עזור - ירמיהו כ"ח (חלק ראשון). הקשר בין סיפורנו לנבואות הקודמות של ירמיהו (פרק כ"ז), והתמיהות על תגובותיו של ירמיהו לחנניה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט נספח (המשך): ירמיהו מול חנניה בן עזור (ירמיהו כ"ח) עיון בסיפור העימות שבין ירמיהו לחנניה בן עזור - ירמיהו כ"ח (חלק שני)/ מדוע התייחס ירמיהו לחנניה כנביא אמת. אלו מסקנות ניתן להסיק משלושת סיפורי העימות בין נביא אמת לנביא שקר במקרא. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט הקדמה בטרם נעסוק בסיפור החדש על מרד יהוא נדון במבנהו של ספר מלכים כולו, ונעמוד על הז'אנרים בתוכו. נבחין בין 'הפסקה הקבועה' בעלת התבנית הסכמטית המוקדשת לכל מלך ומשמשת כמסגרת העריכה של הספר, ובין 'הסיפורים' המובאים בין הפסקאות הללו. נגלה מה מאפיין את סיפורי ממלכת ישראל ומה מאפיין את סיפורי ממלכת יהודה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מבוא לסיפורי הנביאים בספר מלכים (המשך) בשיעור זה נעמיק בהבחנה שבין סיפורי ממלכת ישראל לסיפורי ממלכת יהודה. סיפורי ממלכת יהודה סובבים סביב המקדש - המרכז הרוחני-דתי של הממלכה, ואילו סיפורי ממלכת ישראל סובבים סביב הנביאים, שהם התחליף למקדש בממלכה זו, ודרכם שוכן ה' בקרב הממלכה ומשפיע על קורותיה. אגב כך נסקור את הנביאים הפועלים בספרנו ונציג את פריסת הסיפורים אודותם בספר מלכים. ספר מלכים, ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, סיפורי נביאים, סיפורי מקדש, השגחה, נבואה 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א – י', ל) מרד יהוא היה אירוע היסטורי דרמטי בעל השלכות דתיות ופוליטות משמעותיות, עד שניתן לראות בו צומת היסטורי בקורותיהן של ממלכות ישראל ויהודה. אף שהסיפור מגולל פרשייה פוליטית של מרד שתכליתו להחליף שלטון, הוא זרוע לכל אורכו בתזכורות מפורשות וברמזים המקשרים אותו ללא הרף לאליהו הנביא, לפעולותיו ולנבואותיו, ומרוממים אותו מסיפור פוליטי לסיפור נבואי. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א – י', ל) מהם גבולות סיפור מרד יהוא? קל לקבוע היכן מתחיל הסיפור אך קשה יותר לברר היכן בדיוק הוא מסתיים. לאחר הסיפור עצמו מובאים רכיבי הפסקה הקבועה המוקדשת ליהוא, שהם אינם חלק מהסיפור. ההבחנה בנקודת הסיום המדויקת של הסיפור היא בעלת השפעה מכרעת על פרשנותו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א – י', ל) המשך סיפור מרד יהוא מתרחש בערים רמות גלעד, יזרעאל ושומרון, והוא מלווה את יהוא ממקום למקום ובדרכים שבתווך. חלוקת הסיפור שנציע מסתמכת על המעתקים הגיאוגרפיים של יהוא במהלך הסיפור. נסקור את דמויות המשנה בסיפור: יחידים וקבוצות, מרכזיים ושוליים, כאלה התומכים ביהוא וכאלה העומדים כנגדו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א – י', ל) המשך מדוע נבחר יהוא כמלך על ישראל? אין בספר כל רקע קודם על אודותיו כשם שהדבר ניתן במלכים אחרים שבחר ה' (שאול, דוד וירבעם). נראה כי יש לראות בסיפור עצמו לאחר הימשחו למלך הסבר למפרע לבחירת ההשגחה בו, וזאת על סמך העובדה שהדמות הססגונית ומעשיה זוכים לאישור א-לוהי בסוף הסיפור. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) אלישע קורא לאחד מבני הנביאים ושולח אותו להמליך את יהוא. זוהי משימה שקיבל אלישע מאליהו, ונשאלת השאלה מדוע אינו מבצעה בעצמו, כשם שהמליך את חזאל בדמשק. נסביר, בעקבות אברבנאל, כי בכך נשמר אלמנט החשאיות שהיה נחוץ בסיטואציה של משיחת יהוא. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א – י', ל): חלק ה. משיחת יהוא בידי הנער הנביא "אחד מבני הנביאים" המושח את יהוא במצוות אלישע נקרא גם "הנער הנביא". נעמוד על פירוש כינוייו, וננסה לברר האם היה שליח בלבד, או נביא בפני עצמו. נראה כי אין הוא מסתפק במעשה המשיחה אלא מוסיף נבואה מילולית המייעדת את יהוא להכרית את בית אחאב. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א – י', ל) נעמיק בנבואת ההכרתה של הנער הנביא הנאמרת ליהוא. נשווה אותה לנבואות הכרתה הדומות לה שנאמרו במקומות אחרים בספר מלכים, ובייחוד נבואת אליהו שנאמרה לאחאב. נעמוד על משמעותן של נבואות אלה, ועוד נשאל, במה מתייחדת נבואה זו של הנער הנביא מנבואות ההכרתה האחרות, ומה משמעות הדבר ביחס לתפקידו ליהוא. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) בעיון זה נעקוב אחר השתלשלותה של סצנת המלכת יהוא מרגע שיצא אל חבריו. נעקוב אחר חילוף הכינויים של חברי יהוא, נברר מדוע חזר בו יהוא מרצונו להסתיר את דבר הנביא, ונסביר את היענותם הנלהבת של חבריו להמליכו כדבר הנביא. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) בתוך הסצנה של המלכת יהוא מופיע המצג לסיפורנו. נסביר מדוע נתחב המצג דווקא כאן, נברר מה היה טיבה של המלחמה ברמות גלעד, ונסביר מה היה היתרון בביצוע המרד דווקא בזמן המלחמה. לבסוף נסביר את אזהרתו של יהוא "אל יצא פליט מן העיר". 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)

עמודים