פרשני המקרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר אביגיל ראק פרשני צרפת במאה ה11-13 תוכנית תנך