פרשת בא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בא - חורבן ממלכת מצרים ההפטרה מתארת את המחיר הכבד שמצרים תשלם על השעבוד ועל חטאיה, כמקביל למהלך המכות של פרשת בא, הפוגעות פגיעה ממשית בממלכה המצרית. עיון בהפטרות
הרב יעקב מדן פרשת בא, "החודש הזה לכם" פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מצוַת אכילת מרור האם ישנה מצווה עצמאית של אכילת מרור, בדומה לאכילת קרבן פסח ולאכילת מצה, או שמא אין זו מצווה עצמאית אלא סניף של אכילת קרבן פסח? בשאלה זו נחלקו הראשונים. ייתכן שהשלכה אפשרית למחלוקת זו היא בשאלה האם ישנה חובה לאכול מרור בשיעור כזית דווקא. נפקא מינה נוספת תיתכן לגבי השאלה אם צריך להרגיש טעם מר בפה, או שמא די באכילה של מין מר. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בא רש`י מביא שבזכות מצוות דם הפסח והמילה זכו בני ישראל לגאולה. מהו הקשר היסודי בין שתי המצוות? המהר`ל מסביר שהמילה מייצגת את מהותו של היהודי - עבד ה', ואילו הפסח מייצג את עבודת ה' שמתבצעת בפועל. חז`ל דורשים על הפסוק `ושמרתם את המצוות`, שמעבר לחובת השמירה מפני חימוץ, ישנו כאן עיקרון כללי של הזדרזות בקיום מצוות. המהר`ל מסביר שהיסוד המשותף לשתי החובות הוא בכך שהיסוד האלוקי אינו כפוף לזמן, וממילא המצה - המייצגת את הגאולה - אינה עוברת תהליך של חימוץ, וקיום המצוות צריך להיעשות בזריזות. נקודה זו נקשרת גם לדברי חז`ל באשר לעיקרון של `בכל יום יהיו בעיניך כחדשים`, הנאמר לגבי ירושת הארץ והתורה. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת בא קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק משמעותו של קרבן הפסח האם פסח מצרים מוגדר כקרבן, הלא אין מזבח שמקריבים עליו ונותנים עליו את הדם? עיון בפרשה מלמד כי אכן מדובר בקרבן, והתחליף למזבח הוא ביתו של כל יהודי. לכן מזים על דלתות הבית, ולכן נאסר 'קיומו של חמץ בבית. שאלה נוספת שיש לדון בה היא מהו אופיו של קרבן הפסח, האם מדובר בסוג של שלמים או שמא הוא דומה יותר לקרבן עולה? נדמה כי ישנו דמיון רב לקרבן עולה, ואכילתו של הפסח על ידי בני ישראל נתפסת כאכילת המזבח עצמו את בשר הקרבן. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת בא קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בא ארבע מאות ושלשים שנה קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן פרשיות קורבן פסח בדרך כלל, כאשר הקב`ה מצווה את משה, לא מוזכרים דבריו לבני ישראל. בפרשיות קורבן פסח, ישנה חזרה מפורטת. יתר על כן, עיון בפרשיות אלה מראה שישנם מספר לא מועט של שינויים, בפרשיה אחת משה מקצר ובאילו באחרת הוא מאריך ומוסיף דברים משלו. ייתכן שאריכות דבריו (מישכו וקחו לכם) נועדה לסייע לזקני ישראל להוות דוגמא אישית לעם ישראל, על מנת שלא יפחד מלקיחת הצאן. הרמב`ן מציע שתי אפשרויות: הקריאה לזקנים היא לשם איסוף העם, אמירת משה לזקנים היא על מנת שהזקנים יגידו זאת לבני ישראל. . ניתן להציע בפשוטו של מקרא - שמשה מדגיש את עשיית פסח 'דורות' (עם נתינת הדם על המשקוף), ואכן כך מעלה כה`א הא`ע. אפשרות נוספת - הפסח המתואר כאן הוא הפסח דורות שהיה אמור להיות אלמלי איסור הבמות. בנוגע לדברים החסרים - הרמב`ן מסביר שהנוסח כאן מקוצר ובאמת הדברים נאמרו כהוויתם, וניתן להציע שמשה מפרט כאן רק את הדברים הנוגעים ליציאת מצרים, ואילו את הציוויים לדורות הוא שומר לשלב מאוחר יותר (לפרשת 'קדש לי'). קש"ת - פרשת שבוע
הרב משה סולוביצ'יק "להעלים עין מתוארכם" על כהן גדול וכהן משוח מלחמה ומה להם ולתואר 'רבי' בדורנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין עבדי הם - ולא עבדים לעבדים בפרשתנו, מינה הקב"ה את האדם לאדון על הזמן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל ברכוש גדול מדוע נצטוו בני ישראל לשאול כלים ממצרים? מה ניתן ללמוד מכך על שיטות הלימוד כיום? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל את אשר התעללתי במצרים מטרת ההתעללות במצרים, ובעיקר בפרעה, היתה להוכיח לפרעה את שלטונו של ה'. המסר מהסיפור הוא שצריך לדעת שכאשר מתעוות הצד המוסרי שבאדם - מתעוות גם הצד ההגיוני שבו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי "החודש הזה לכם ראש חודשים" ברור, שהכי נוח לבחור את הלוח השמשי – כך אפשר לדעת מראש מתי יהיה ליל הסדר, לאיזה חג יהיה נוח להזמין את הנכדים גם בעוד עשרות שנים, ומתי יהיה חול המועד שאפשר לטייל בו. ובאנו אל המנוחה ואל הנחלה. מדוע בכל זאת הדין היסודי הוא קידוש הלוח על ידי עדים? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי ואמרתם זבח פסח כבר בעת הציווי על פסח מצרים התורה מתייחסת לפסח דורות. הקשר בין הברית שנכרתה בין עם ישראל לקב"ה בפסח מצרים נוכחת אף בפסח שבכל שנה ושנה, בעיקר בשנים שלאחר החורבן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל דבר נא באזני העם... על הרכוש הגדול אתו יצאו ישראל ממצרים, ועל החשיבות שבלקיחת הטוב מכל תרבות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין שלושה סימנים באומה זו בני ישראל הפכו ממשפחה לעם. הם עוברים גם תהליך התעצמות בבחינה הרוחנית, בכוח הסבל ובאיחודם כעם. שלושת אלו הן עוצמות שבהם העם תלוי בעת משברים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין ארבע פרשיות התפילין רשי ור`ת נחלקו בדבר סדר הפרשיות בתפילין. הבדלי גישתם היא בשאלת העברת האמונה הלאה לאורך הדורות, ומהו הדגש החשוב ביותר בתהליך זה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת בא: "ותהי צעקה גדולה במצרים" בפרשה מתוארת בפירוט רב מכת בכורות. עלינו להבין שמדובר בכאב אמתי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין על היחס שבין שמרנות דור ההורים לשינוי בדור הבנים שאלות הבנים על קורבן פסח דורשת מחד לשמור על המסורת הקיימת ולהעביר אותה הלאה, ומאידך לדעת ליצור את השינוים בהתאם לנסיבות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין ויקוד העם ושיתחוו מהו ה`יום ההוא` בו יש לספר לבן על יציאת מצרים? מדוע חייב להתמיד במצוות סיפור יציאת מצרים גם עם מגובש החי על אדמת ישראל? האם התורה דורשת מאיתנו להתאים את המצווה הזו, ואת קיום המצוות בכלל, למציאות בה אנו חיים? אם כן, איך עושים את זה? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין סדר הפרשיות בתפילין מחלוקות רבות קיימות אודות סדר הפרשיות שבתפילין. העיקרון העולה ממחלוקות אלו הוא שהאדם צריך לחשוב היטב מתי הוא כבר מוכן לצאת אל מחוץ לישיבה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל העלאת ניצוצות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת בא - ותהי צעקה גדולה במצרים הטוטאליות של מכת בכורות - 'אין בית אשר אין שם מת' - נראית כקשה. הרב משה ליכטנשטיין מציע שני הסברים לפגיעה בכל בכורות מצרים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים