פרשת בא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת בא - ללמוד, לכתוב ולהפנים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב פרשת בא - בין ישראל לעמים כמו הפרשה, גם נבואת ירמיהו על גורל מצרים עוסקת במפנה חשוב המתרחש בעולם, הכרוך בהעמקת היכרות האומות עם הקב`ה ובשמירה על ייחודיותו של עם ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב ראובן טרגין בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים - מעמד בני ישראל בסיפור יציאת מצרים גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב`ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות?
הרב יעקב מדן דם מילה ודם הפסח דם המילה ודם הפסח מייצגים שני פנים שונים ביהדות, אשר השילוב ביניהם מייחד אותה משאר הדתות הגדולות.
הרב עודד מיטלמן פרשת בא - הולך אני, ואל יתבייש שלוחי מה היה החידוש בירידת ה' למצרים? על פי המדרש, החידוש לא היה רק בירידתו של הקב`ה למקום הנמוך והטמא ביותר, אלא בעיקר במסירותו של ה' לשלוחיו. לאחר שפרעה זלזל במשה וסירב לשמוע לו - הקב`ה ירד בעצמו למצרים, וגאל משם את בני ישראל.

עמודים