פרשת בלק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין תמידים כסדרן אחד הארועים שארעו בי`ז בתמוז הוא ביטול התמיד. מדוע זה כה נורא? היהדות אינה דת של ארועים חד פעמיים, אלא דת של תמיד. של קורבן יום-יומי. שחיקה של המצווה הזו מעידה על ירידה בעם. על כן, בחודש בו בוטל התמיד עלינו להרבות בתורה ובמצוות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל המלחמה התמידית באידיאולוגיה של פעור מה היה כל כך מיוחד בחיבור אל פעור? פעור מייצג את האידיאולוגיה שרואה שלמות בטבע האדם- באופן שבו הוא נברא. ביהדות אנו מאמינים כי דווקא השינוי מהבריאה- הפיכת חיטה ללחם, ברית המילה- כלורמ התוספת של האדם בעולם, היא שהופכת את העולם לשלם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין כבוד תורה ודעת תורה פרשת בלק חושפת בפנינו גם את דמותו של בלעם, ובדרכו של רש"י, ננסה ללמוד מבלעם כיצד אין להתנהג, בשני תחומים: כבוד תורה ודעת תורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת בלק - מה טבו אהליך יעקב בברכות בלעם קיים שילוב מפתיע - שלווה ופסטורליות, יחד עם מהומות וניצחונות במלחמה. על בסיס דברי רש"י המסביר שתאוות הדם המוזכרת בברכת בלעם היא תאווה למצוות, מסביר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל את ייחודו ואיכותו של שילוב זה, אשר הוא לפלא בעיניו של בלעם ואומות העולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין הן עם לבדד ישכון על ייחודו של עם ישראל בין האומות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה שביב פרשת בלק - והיה שארית יעקב - מה יפעל אנוש עם אל כיצד ייתכן שניתנה נבואה לרשע כבלעם? מה המחיר ששילמו ישראל על חוסר הכעס והחרון של ה'? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה עמיטל המלחמה התמידית בפעור מה כ`כ נורא בחטא פעור? מה גרם לבני ישראל, שבלעם שיבחם זה לא מכבר `הֶן עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב`, להיכשל בעבודת אלילים מוזרה זו? האם כל מה שטבעי הוא טוב? מה תפקידו של האדם ביחס לטבע?
הרב יעקב פישר מבן בעור עד מול פעור המאמר עוסק במושג הראייה: מה היו יכולותיו של בלעם בן ציפור, ומה צריכה להיות דרכינו?
הרב עודד מיטלמן פרשת בלק - הליכתו של בלעם מדוע הקב`ה אמר לבלעם ללכת עם האנשים, ולבסוף העניש אותו על כך? כיצד ייתכן שהקב`ה מסייע לחוטא לחטוא, ומעלים ממנו את משמעות חטאו?

עמודים