פרשת במדבר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל ייעודו של האדם בניגוד למלאכים אשר יודעים את יעודם, ובביטול יעודם בטלים הם, לכל אדם מישראל יעוד אשר לא ידוע לו. על כן, על האדם לחפש את יעודו בעזרת התורה, ובכך הוא תופס את חלקו מכלל ישראל שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי החשיבות שבתהליך "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה – דיינו" - מה חשיבות יש לעמידה לפני הר סיני מבלי לקבל את התורה? ננסה לענות על כך מתוך פרשתנו, הפותחת את חומש במדבר. פרשת במדבר מקרבת אותנו לחג השבועות ולנתינת התורה הנצחית, וחומש במדבר כולו עוסק במצוות שנוגעות לחיי השעה של העם במדבר. כיצד אלו מתחברים? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין חומש הפקודים החומש שלנו זכה לשם ייחודי עקב המניינים המרובים שמוזכרים בו. בשיעורנו ננסה לבחון את השורש פק"ד, ומתוך כך את האתגרים שמציב ציווי זה על האדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב פרשת במדבר - והיה מספר בני ישראל - והולכתיה המדבר נבואת הושע מלמדת שספירת בני ישראל נצרכת רק בנדודים, ולא במצב הקבע. כמו כן, ניתן ללמוד מההפטרה על חשיבותה של תקופת המדבר בתולדות עם ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב בנימין תבורי הגורמים המאחדים את עם ישראל מדוע עם ישראל 'מתארגן' לדגליו רק בפרשתינו ולא מייד לאחר היציאה ממצרים? נראה, שעם ישראל היה זקוק לגורמים מאחדים לפני שהודגשו הגורמים הייחודיים. כך היה במתן תורה, וכך גם בירושלים.
הרב יעקב מדן יום ירושלים נצחון אסא במלחמתו, וכן נצחון חזקיהו מזכירים את נצחון מלחמת ששת הימים- מצב בו העם אינו ראוי, אך נגאל. בגאולה זו ניתנת ההזדמנות לשוב בתשובה להתחזק ברמה הרוחנית
הרב יהודה עמיטל באהבה ובמורא היהדות דורשת נאמנות כפולה: מכפייה מחד, ומבחירה מאידך.
הרב יהודה עמיטל בין המדבר לעיר ה' בונה את עמ`י במדבר מתוך ניתוק משאר העמים. הדבר תמוה שכן הדינים הם מצוות של כלל העמים. הדבר מראה על תפקיד כפול. מצד אחד להיות עם נבדל ואחר ומצד שני עם מתוך משפחות העמים
הרב יהודה עמיטל למשפחותם לבית אבותם מדוע התורה מספרת לנו על מפקד בני ישראל? מה זה משנה לנו כמה אנשים היו בני ישראל בזמן ששהו במדבר? מה המסר שאותו רצתה התורה להעביר כשתיארה לנו את מניין בני ישראל? בפרשת כי תשא נספרו בנ`י בעזרת מחצית השקל. מה באה ספירה זו לסמל? האם גם בפרשת במדבר ספרו צורה דומה? על הדומה והשונה בין בני אדם והחשיבות שבהכרה בזה.
הרב יהודה עמיטל שם ומספר
הרב עודד מיטלמן פרשת במדבר - ודגלו עלי אהבה חז`ל דרשו את הפסוק `ודגלו עלי אהבה` כמתאר את התורה. כיצד התורה משקפת את אהבתו של הקב`ה לעם ישראל?

עמודים