פרשת במדבר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט פרשת במדבר - `הדרכתיך במעגלי יֹשר` (משלי ד', יא) מהי שיטת מסירת המספרים בתורה? האם התורה מעגלת למאות שלמות, לעשרות שלמות, או שמא היא אינה מעגלת כלל? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת במדבר - פקידת הלויים המאמר עוסק במנייתם הכפולה של הלויים, ובמינוים הכפול: מצד עצמם, ובתור שליחים של עם ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מה צורך היה במניין הזה? לעומת ההנמקה הברורה של המפקד בערבות מואב, לא ניתנה למפקד הפותח את ספרנו הנמקה מפורשת בכתוב. מדוע מְצַוה ה' על משה לערוך מפקד בשעה זו ובמקום זה? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן עבודת ה' שבמפקד בני ישראל 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק הלויים והבכורים הפרשה הפותחת את ספר במדבר ידועה בכך שהיא מורכבת ברובה מסדרה של מפקדים, חלקם מפורטים למדי, של כל עם ישראל, של השבטים בנפרד, של הלויים ושל הבכורים. הפרשנות הרגילה לריבוי מפקדים זה היא כי הקב"ה אוהב לספור את עם ישראל (פרשנות זו מתבססת על רש"י לפסוק הפתיחה), כי הבכורים היו מיועדים לשרת במשכן אך הוחלפו בלויים בגלל חלקם בחטא העגל, וכי הלויים אינם נכללים במפקד הכללי כיוון שהם מקודשים במקום הבכורים. ברצוני להראות כי הנחות אלו אינן נכונות או שאינן שלמות, וזהו נושא שיעור זה. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת במדבר - העם והשכינה במדבר ניתן לחלק את ספר במדבר לחלקים במספר צורות: לפי השנים שבו מתרחשים האירועים (השנה השנייה והשנה הארבעים), לפי מעשי בני ישראל (הכנות למסע ומסעות במדבר) ולפי מצבו הרוחני של העם (מצב אידיאלי, נפילה, וחזרה למצב הראשוני). מסדר הפרשיות הראשונות של הספר, ניתן לראות שמטרתו היא להראות כיצד מחנה ישראל במדבר מהווה מרכבה ארצית לשכינה - שילוב האידיאל האלוקי במציאות האנושית. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת במדבר - ספר הופעתם של השבטים 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק מעמדו של שבט לוי בפרשתנו שתי כפילויות: כפילות אחת נוגעת לשאלה מדוע לא נפקדו הלויים בתוך שאר שבטי ישראל, וחברתה – לאופי עבודתם במשכן. כפילויות אלו מבטאות שני הבדלים בין הלויים ובין ישראל, ושתי בחינות שונות במעמדם הייחודי. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת במדבר - העומר, ספירת העומר וחג השבועות מצוות ספירת העומר, אשר אנו מקיימים בתקופה זו של השנה ועומדים להשלים בעוד מספר ימים, מעוררת קושי ותמיהה בטריוויאליות שלה: מעשה המצווה מתמצה בפעולה טכנית וחסרת משמעות, לכאורה, של ציון מספרו הסידורי של יום; מדוע התורה ציוותה על מצווה כל כך טכנית, ואיזו משמעות ניתן להעניק לה? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת במדבר: קדושת המחנה בעקבות הקמת המשכן חומש 'בְּמדבר' הוסדר מיד אחרי חומש 'ויקרא', על אף שמבחינת התוכן ולוח הזמנים, 'בְּמדבר' מקביל ל'ויקרא'. שניהם ממשיכים את 'שמות', כשני ענפים מגזע אחד. ההבדל ביניהם הוא, שבעוד ספר 'ויקרא' פונה פנימה אל הקודש, ספר 'בְּמדבר' פונה אל המחנה, אל עם ישראל לשבטיו. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין מבוא לחומש הפקודים היכן פוגשים את הרוחניות בעולם? היכן ייתכן מפגש עם א-להים? שאלה זו היא שאלת יסוד הנוגעת בקיום, בסולם הערכים, בתשתית התרבות ובאורח חייהם של בני אדם. אופייה של חברה נגזר במידה רבה מן התשובה שהיא מספקת לשאלה זו. ביחידת לימוד זו תוצב השאלה לפתחם של שלושה חומשים - ויקרא במדבר ודברים. 'וראה זה פלא' - לכל אחד מן החומשים קיימת תשובה לשאלה זו, שונה משל חבריו. בבסיס הדברים עומדת השקפה, הרואה בחומש מרחב הניחן בסימני זיהוי ומאפיינים רוחניים וספרותיים. כמו בביטוי 'חן המקום על יושביו', משמש החומש כאכסניה ומקרין על המתרחש בו. יחידת לימוד זו תיפתח בעיסוק בשני חומשים - ויקרא ודברים. זה לעומת זה יועמדו השניים, יוצג הפער וגם ניסיון להבינו, להגדיר את השוני. תובנות תירקמנה, והן תשמשנה כמבוא, צעד ראשון בדרך אל ספר במדבר הנוכח בתווך. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת במדבר - המפקדים במדבר המפקדים המוזכרים בחומש במדבר מעלים מספר שאלות. מאמר זה מתמקד בשתי שאלות: איך יכול להיות שמספר בני ישראל זהה למספרם במפקד המוזכר בסוף ספר שמות? ומה הצורך בשני מפקדים כאשר ההפרש ביניהם הוא כשבעה חודשים בלבד? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת במדבר - לא רק מספרים די בקריאה שטחית של פרשת במדבר לעמוד על קושי מהותי בה: לכאורה המנייה החוזרת ונשנית של בני ישראל מיותרת ואינה מחדשת דבר. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת במדבר - כיסויי המשכן המאמר עוסק בניתוח מדוקדק של הפרטים השונים הנוגעים לסוגים השונים של כיסויי הכלים ובמשמעותם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת במדבר - מה טובו אוהליך יעקב - על ארגון מרכבת השכינה מדוע סודרו השבטים בחנייתם על פי סדר השבטים? מדוע המשכן שכן באמצע המחנה, ולא בראשו? העובדה שדווקא בתוך המדבר, מקום חסר גבולות וסדר, עם ישראל חונה בסדר מופתי מבטאת את ייחודו של העם ואת חשיבות המבנה המשפחתי-שבטי שלו. הציורים שצוירו על דגלי השבטים הם פני החיות הנושאות את מרכבת השכינה, וכך מבטא הכתוב את העובדה שעם ישראל מהווה מרכבה לשכינה על הארץ, במקביל למרכבה השמיימית של הכרובים. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן וְחָנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ עַל מַחֲנֵהוּ וְאִישׁ עַל דִּגְלוֹ לְצִבְאֹתָם בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מתן פדיון הבן לאשה ולקטן המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן איש על מחנהו ואיש על דגלו חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת במדבר - השבירה והנחמה הנביא הושע מעלה לראשונה לאוזני ישראל את האפשרות של חורבן, גלות ונתק מהקב`ה בעקבות חטאיהם. בעקבות נבואה זו מגיעה הנבואה של פרק ב': כדי למנוע מהעם יאוש נדרשת נבואת נחמה שתעיד על הקשר הנצחי שבין ישראל לאביהם שבשמים. בכך דומים דברי הנביא למהלך הרוחני השזור לאורך ספר במדבר וחיי ישראל במדבר. ישנם חטאים חמורים כמו חטא המרגלים אולם יש מצוות המעידות על האפשרות לכפרה ועל כך שעם ישראל יגיעו לארץ ישראל. המדבר מסמל התחלה מחדש ללא עברו של האדם. ספוק היצרים והתאוות, הנהנתנות והרצון לחיים ללא מאמץ עומדים בשורש חטא המרגלים. המדבר הוא הפניית עורף לדברים אלו. עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי קדושת ירושלים קדושתה של ירושלים וחשיבותה נובעת מכמה גורמים: הימצאות בית המקדש בקרבה, קיום מלכות בית דוד ועוד. בשיעור זה ננסה לבחון את המשמעויות ההלכתיות של השפעת קדושת בית המקדש ומלכות בית דוד על קדושתה ההלכתית של ירושלים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת במדבר חלקו הראשון של שיעור זה יעסוק בדברי המהר`ל על פרשת השבוע: מה משמעות הדרשה כי כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו? מדוע דרשו חז`ל כי אישו של המזבח במקדש ראשון רבצה כארי ואילו במקדש שני היא נראתה ככלב - כיצד חלוקה זו מאפיינת הבדלים יסודיים בין המקדשים? חלקו השני של השיעור יעסוק בקשר המיוחד שבין נתינת התורה לבין המדבר, דבר הבא לידי ביטוי בכך שפרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין יום ירושלים קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת במדבר קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת במדבר פקודת הלווים וקדושת הבכורים קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי ספר במדבר - ספר העם כיצד יש לראות ספר במדבר - האם מדובר בהמשכו הישיר של ספר ויקרא, או שמא יש לקרוא את ספר במדבר על רקע ספר שמות? בשיעור זה ננסה להראות כיצד ספרי ויקרא ובמדבר מייצגים למעשה שני המשכים של ספר שמות, כאשר ספר ויקרא מתמקד בעולם המשכן, ואילו ספר במדבר ממקד את המבט על עם ישראל וקורותיו. מבט שכזה יוכל לבאר לנו גם את משמעותו של המפקד וסדר המחנות עליהם אנו לומדים בפתיחת ספר במדבר. קש"ת - פרשת השבוע

עמודים