פרשת בשלח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת בשלח - ושם נסהו בשיחה זו הרב ליכטנשטיין זצ"ל מתייחס למצוות שניתנו במרה, אופיין והקשרן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין שבו איש תחתיו בשבת אדם מצווה להשאר במקומו ולא לנדוד. בתקופה שבה הנדידה היא חלק מהתרבות החברתית, דווקא החיפוש של המקום הן הפיזי והן הרוחני נדרשים לאדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו מטרת המצוות בכלל, והמצוות שניתנו במרה בפרט, היא להרגיל את עם ישראל לחירות מצד אחד, אך להזכיר לו שהוא נתון למרותו של הקב`ה מצד שני. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ושם ניסהו מה הייתה מטרת הניסיון במרה? מדוע לא פירטה התורה אילו מצוות ניתנו שם? מהי המשמעות של שלוש המצוות שמנו חז`ל (כיבוד אב ואם, שבת, משפטים ופרה אדומה)? האם אנו מקיימים מצוות מתוך תחושה מוסרית בלבד? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין מקומה של עבודת ד' בחיינו עבודת ה' זקוקה הן לכוחות לעבודה, אך גם הכוונה של הכוחות למיצוי עבודת ה'. שילוב של כוונה, כוחות ועשייה הם שמקרבים לעבודת ה', ועל זאת נדרשת התמדה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו מדוע נאסרה בשבת יציאה מתחום? הרי טיול הוא דבר נפלא! שכן האדם כל הזמן תלוש, נע ונד, ובשבת מצווה הוא להצמד לקרקע. השוטטות בעולם אינה הדרך למצוא את דרך הישר. התישבות במקום אחד היא מה שיוצרת קניין עדי עד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל על המורכבות מה פשר הסתירה בין המקורות השונים למצבו הרוחני - אמוני של עמ`י בצאתו ממצרים? האם באמת הם עברו מצד אחד של הדרגה הרוחנית לצד השני? מהי הסובלנות עליה מרבים לדבר היום? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל מציאות מורכבת מצבו הרוחני של עם ישראל בזמן יציאת מצרים לא היה חד משמעי: לעתים גילו אמונה מופלגת בקב`ה, ולעיתים מרדו בו ולא סמכו עליו. ההבחנה במורכבות המציאות מובילה לסובלנות אמיתית כלפי מי שמחזיק בדעות אחרות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה שביב פרשת בשלח - מלחמה ושירה ההשוואה בין שירת הים לבין שירת דבורה היא השוואה בין מלחמה שערך ה' לבדו עבור ישראל לבין מלחמה שהשתתפו בה ישראל השתתפות פעילה. מהי המלחמה הראויה? בעקבות איזו מלחמה פורצת שירה? היכן יש לסווג את שירת דוד? שיעורים על ההפטרות
הרב יעקב מדן ניסיון מרה מה מייחד את הניסיון במרה? התורה נספרת שהם לא ביקשו כאן לחזור למצרים. מהו שער הטומאה החמישים אליו לא נכנסו ישראל במצרים? נראה שישנם שני דברים: טהרת המשפחה ושמירה על הרצון להיגאל. הנסיון במרה, בו לא ציינו ישראל את הרצון לחזור למצרים הוכיח שהם רוצים להיגאל. על ההקבלה בין הנסיון במרה למים המאררים שמשקים אישה סוטה.
הרב אליהו שי עקידת יצחק וקריעת ים סוף המדרש מקביל בין עקידת יצחק לבין קריעת ים סוף, ומתברר שאכן קיימות הקבלות רבות בין שתי הפרשיות הללו. מהי משמעותן של הקבלות אלו?
הרב עודד מיטלמן פרשת בשלח - בין מלך לקיסר לפי המדרש, בשירת הים הפך הקב`ה ממלך לקיסר. אדון העולם מלך על עולמו עוד בטרם כל יציר נברא. אך רק כאשר המליכו אותו עליהם בני ישראל בשירת הים - הפך לקיסר, וכביכול 'התיישב' על כסא מלכותו.
הרב עזרא שבט אמונת חובה ואמונת רשות מייד לאחר קריעת ים סוף ושירת האמונה הגדולה החותמת אותה, בני ישראל מלינים על ה'. מה היה הפגם באמונת ישראל לאחר קריעת הים?

עמודים