פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרשת כי-תשא - יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל כיצד יכלו ישראל לחטוא בעגל מייד אחרי קבלת התורה? עיון במעשה המרכבה מלמד שהכרובים המצויים מעל הארון ועליהם עומדת המרכבה הם למעשה שוורים. אהרן התכוון 'להוריד' את השכינה לאחר שמשה 'נעלם', אך ישראל לא הבינו כראוי את כוונתו וחשבו שהעגל מחליף את ה'. אותה טעות עצמה הייתה גם, מאות שנים מאוחר יותר, טעותו של ירבעם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקרא - קרבן המנחה בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן מילות פרידה מילות פרדה ותודה 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם בחינה מדוקדקת של פרשת בלק מעלה שיש בה התמודדות כפולה: בין ה' לבלק, ובין ה' לבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן בכייה לשעה ובכייה לדורות (חטא המרגלים) 01- פרשת השבוע
ד"ר ציפי ליפשיץ 51 וזאת הברכה: ויראהו ה' את כל הארץ תיכף לסיומן של הברכות אשר ברך משה לישראל בפרשת וזאת הברכה, התורה מספרת על ראייתו את הארץ לפני מותו: "וַיַּרְאֵהוּ ה' אֶת כָּל הָאָרֶץ". לשם מה מציינת התורה את ראייה זו? מה משמעותה? מדרש על הפרשה
הרב נריה קליין המבול חלק ב סוגיות בתנך
הרב נריה קליין המבול-חלק א סוגיות בתנך
הרב נריה קליין הרקע למבול סוגיות בתנך
הרב נריה קליין סיכום פרשת נח סוגיות בתנך
הרב נריה קליין שיעור לפני אחרון סוגיות בתנך
הרב נחמיה רענן כי תבוא בשמחה ובטוב לבב עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת תרומה ארון ומזבח עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן ויקהל שבת ומשכן עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן כי תשא כללים ופרטים עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן כי קרוב אליך הדבר - תשובה עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן מהות העינוי ביום כיפור עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן לך לך לפני מותך עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן וירא-הכנסת אורחים עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן חיי שרה בא בימים עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן ויצא עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן תולדות - הוי עז כנמר עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת תצווה בגדי כהונה עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן קידוש החודש עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן מדבר שקר תרחק עבודת ה בפרשת שבוע

עמודים