פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן כי תצא יפת תואר עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן עבודת התשובה של אלול עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן אלול כסיום השנה החולפת עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשיית התשובה בדברים ל עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן שפת אמת לפרשת וירא עבודת ה בפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין הקדמה לסדרת השיעורים מהות תקנת קריאת ההפטרה ותוקפו: הגישה הלימודית והגישה החוויתית בקריאת התורה בשבת. תכלית ההפטרה היא השמעת עמדתה הרוחנית של הנבואה באזני המתפללים בנושאים העומדים על סדר היום של חייהם. אין חיוב אך יש מנהג לכלול את ההפטרה במנהג שמו`ת (שניים מקרא ואחד תרגום). עיון בהפטרות
הרב יהודה שביב תענית ציבור - דרשו ה' בהמצאו -הפטרת תענית ציבור מהו אופיו הרצוי של ראש החודש? מה הקשר בין תיקון הלבנה לבין יחסו של שאול לדוד וליהונתן? שיעורים על ההפטרות
הרב עוזי פרידליך רבקה בבאר
רבני ותלמידי הישיבה הרשמה לשנת תשע"ז בעיצומה!! להוראות מלאות...
רבני ותלמידי הישיבה "מה קיבלתי מישיבת הר עציון ללימוד התנ"ך שלי" פאנל שהתקיים בימי העיון לתנ"ך של מכללת הרצוג תשע"ח

עמודים