פרשת ויגש
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן מפגש יעקב ויוסף חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויגש - אחדות ישראל הנבואה מבטיחה כי ישראל יישארו עם אחד ולא יחצו לשני עמים. מה יהיה אופייה של אחדות זו? עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי לשון הקודש חז`ל מציינים כי יוסף דיבר עם אחיו בלשון הקודש. האם ישנה מצווה לדבר דווקא בלשון הקודש? שמא מדובר בציווי על האב ללמד את בנו עברית? האם לימוד לשון הקודש הוא חלק ממצוות תלמוד התורה? והאם השפה העברית שבימינו נחשבת גם היא כלשון הקודש של ימי קדם? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן שמירת התורה על ידי האבות חז`ל דרשו כי האבות שמרו את כל התורה כולה. כיצד מסתדרת קביעה זו עם נישואי שמעון לדינה אחותו, ועם נישואי יעקב לשתי אחיות? המהר`ל מציע כמה דרכי התמודדות עם שאלה זו. הדרך הראשונה טוענת שהאבות והשבטים היו בגדר גרים שאין להם אחווה, וממילא אינם אסורים בעריות. הדרך השנייה מסבירה כי מדובר בהיתרים נקודתיים, מעין הוראות שעה. הדרך השלישית מערערת על עצם ההנחה שאכן האבות קיימו מצוות לא תעשה. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת ויגש קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק נאום יהודה - המבט הסובייקטיבי השוואה מדוקדקת בין דברי יהודה בנאומו ליוסף ובין הארועים כפי שתוארו בפרשה הקודמת מעלה כמה סתירות. כך למשל טוען יהודה כי יוסף שאל את האחים על מצבם המשפחתי, בעוד שבמציאות האחים הם אלו שהעלו ענין זה. נדמה כי הפתרון לקשיים אלו מצוי בהבנה שיהודה מציג את הדברים כפי שנתפסו אצלו, ואין הוא משקר במזיד. דווקא הבנה זו מובילה את יוסף להבנה שיהודה והאחים חזרו בתשובה שלימה, וכי כעת דאגתם לבנימין וליעקב אמיתית היא. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב איחוד יוסף והאחים פרשת ויגש מציגה לנו את האיחוד המרגש שבין יוסף, משנה למלך מצרים, לבין משפחתו המתגוררת בכנען. בשיעור זה ננסה לעקוב אחר מהלך הדברים והשתלשלות האירועים, תוך נתינת תשומת לב לפן הרגשי של יחסי יוסף והאחים, ולגורמים שהניעו את יוסף לחשוף את עצמו בפני האחים לאחר נאומו של יהודה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת ויגש קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש נאום יהודה - לספר את הסיפור מחדש קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ירידת ישראל למצרים השיעור עוסק בשורשי ירידת עמ`י למצרים. מחשבותיהם של יוסף מול פרעה לגבי ירידת קבע של יעקב ובניו, מול ירידת ארעי, מתבטאת בפסוקים לפי השמות יעקב וישראל. ההסבר של שורשי ירידת הקבע למצרים, שורשים שאנו פוגשים בברית בין הבתרים, האם היא נבואת עונש או נבואת תכלית. בנוסף השיעור עוסק בנחלות המצרים וכוהניהם בהשוואה לנחלות ישראל. קש"ת - פרשת שבוע
הרב ברוך גיגי ויגש אליו יהודה במפגש הענקים בין יוסף ליהודה, יוסף נשבר ראשון. אך מה בדבריו של יהודה הביא את יוסף לגילוי זהותו? הרב גיגי טוען שדווקא הכנות בדבריו, ולא הכנה רטורית מדוקדקת, היא זו שהביאה לפגישה המחודשת בין האחים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל וירא את העגלות? הלימוד הגדול בפרשת עגלה ערופה הוא נושא הלוויה. מדוע היא כה חשובה? חשיבותה היא בתחושה הניתנת לאדם כי הוא אינו בודד, אלא חלק מקבוצה ומקהילה. יש ללמוד מכך להקדים שלום, להתעניין ולדאוג לשלום חבר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין מעט ורעים מעט ורעים, כך מגדיר יעקב את ימי חייו. הרב משה ליכטנשטיין מתבונן בחייו של יעקב, ממנהיג מתמודד ומוביל לאב זקן ומובל, ומסיק מכך מסרים ותובנות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל גזירה על הכלל וגזירה על הפרט המעבר מעמדת ההתגוננות של יהודה להתקפה נובעת מהבנתו את נושא ההשגחה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין להורות לפניו גושנה ממה חשש יעקב אבינו? מדוע שלח לפניו את יהודה? מה צריך להיות יחסו של היהודי לחייו הרוחניים כאשר הוא בגלות? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין היטמעות בתרבות נכרית אפשר לדמיין את הדמעות העומדות בעיניו של יוסף, קולו הסדוק ואכזבתו המרובה כשהוא שומע שיהודה, ולא הוא, מתמנה להיות ראש ישיבתו של יעקב. כלום יודע יהודה מאומה אודות שמירת הגחלת היהודית בלב מצרים וטומאותיה?! האין זה יוסף שהעלה את קרנם של העברים דווקא במצרים בעת קשה זו?! שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין שיחת לפרשת ויגש - מחיר הגלות בשיחה זו הרב משה ליכטנשטיין מציג את גדולתו ועוצמתו של יוסף בכך ששמר על זהותו הישראלית, אך יחד עם זאת מציג את המחירים הכבדים ששילם על החיים בתרבות מצרית. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל עם ישראל והתוכנית האלוקית ההיסטוריה של עם ישראל שונה מזו של שאר האומות. בעם ישראל הדברים מתרחשים תמיד תוך קשיים, בעוד שאצל שאר העמים הדברים פשוטים יותר. הסיבה המרכזית היא שהקב`ה דורש מאיתנו יותר מאשר הוא דורש משאר העמים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין האב מלמד את בנו תורה לכתחילה, הבן צריך ללמוד תורה מאביו דווקא. מערכת החינוך היא פתרון של בדיעבד בלבד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין הוי דן את כל האדם לכף זכות יוסף אינו מזמין את אחיו לאחר מות יעקב אל שולחנו, וכן בדרך לקבורת יעקב מביט בבור שאליו נזרק. החאים מפרשים זאת לרעתם. ישנה חשיבות גדולה בציווי לדון כל אדם לכף זכות בשל הבאת השלום הכרוכה בכך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ויבך על צואריו עוד נחלקו המפרשים על מי נאמר הפסוק. רש`י מציג עמדה מנוגדת לדבריו של הרבמ`ן תוך הדגשת השליטה בעולמו הרגשי בעת המפגש שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן התערות בחברה הכללית לאור פעילותו של יוסף אנו עומדים ימים ספורים לאחר ימי החנוכה, אשר מדגישים את הצורך להיזהר מהשפעות זרות – עוד זמן קצר ילכו חלילה צעירים רבים לחגוג את בוא השנה החדשה, את הסילבסטר. עלינו להיות מודעים לפער בין שתי הקיצוניות האלה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין תלמוד הבן ע"י אביו כאשר יוסף מודיע לאביו על קיומו הוא שולח לו הוכחה על ידי רמיזה למה שלמדו יחד לפני שירד למצרים. אנו לומדים מיעקב ויוסף את חשיבות לימוד התורה של אב ובן יחד. על אף קיום מוסדות לימוד תורה רבים, ישנה יחודיות ללימוד האב והבן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ויבך על צואריו עוד חז"ל קובעים שיעקב אמר קריאת שמע בשעה שפגש את יוסף. עוצמה אדירה של יראת שמיים נחוצה כדי להמשיך בקיום המצווה בשעה שהאדם מוצף ברגשות עזים כל כך. מאידך, הטענה כאילו רגשנות היא חולשה שיש לדכאה מנוגדת להשקפת היהדות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פגישת יעקב ויוסף על הנצחיות והרלוונטיות של התורה בכל דור, ועל שלטונו של הקב`ה המתבטא בהשגחתו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף

עמודים