פרשת ויקרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן עולם הקרבנות הרצון ליישם את עולם הקרבנות בזמן הזה מעלה תהיות מוסריות לגבי המצווה. נביא שלוש גישות להתמודדות עם שאלות אלה - דבריו המפורסמים של הרמב"ם, ועוד שתי נקודות משמעותיות במעשה ההקרבה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת ויקרא - הכנה וספונטניות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל שיחה לפרשת ויקרא - חכמות בחוץ תרונה חז"ל מסבירים שקריאתו של ה' למשה המתוארת בתחילת הפרשה נשמעה למשה בלבד, ולא יצאה מתחומי אהל מועד. הרב עמיטל זצ"ל מדבר על כך שהדגשה זו נובעת שזהו מקרה ייחודי, וקול התורה בשאר המקרים אמור לצאת מבית המדרש אל החוץ, אל כלל ישראל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן מקומה של עבודת הקרבנות בחיינו עיקר תמונת המשכן העולה מספר ויקרא היא של בית קורבנות. הרב מדן טוען כי אף באחרית הימים, לפחות בתחילת הדרך, תשוב עבודת הקורבנות, ומתוך כך מנסה להראות כיצד היא אף קשורה לחיינו.
הרב עודד מיטלמן פרשת ויקרא - אי אתה מצווה אותי אלא על ישראל פרשת ויקרא פותחת בציווי למשה - `דבר אל בני ישראל`. חכמי המדרש נחלקו בשאלה, מדוע הקב`ה מצווה את משה דווקא על ישראל; מדוע כה חביבים ישראל בעיניו? יש שהסבירו שישראל מסמלים את מציאות ה' בעולם, אחרים הוסיפו שישראל קוראים בשם ה', ועוד אמרו שישראל גם מקיימים את המצוות.
הרב צבי שלוה מנחת העומר מהן מהותה ומשמעותה של מנחת העומר? מדוע היא מופיעה שלא בהקשרה, בפרשת ויקרא? המאמר משווה בין מנחת העומר לבין המן, שאותו אכלו בני ישראל במדבר.

עמודים