פרשת וירא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות פרשת וירא, בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי איסור שקר הלכה ידועה היא שמותר לאדם לשנות בדיבורו מפני השלום. בשיעור זה ננסה לבחון האם יש בכלל איסור מן התורה לשקר? מהי מחלוקת בית שמאי ובית הלל ביחס לשאלה כיצד מרקדין לפני הכלה? וכיצד נקשרות שאלות אלו לדבריה של שרה `אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן`? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת וירא חז`ל דורשים שהקב`ה שינה בדיבורו מפני השלום, באומרו: `למה זה צחקה שרה לאמור.. ואני זקנתי`. המהר`ל מעמיק ומרחיב ביסוד השלום, ועל ידי כך הוא מסביר כיצד השינוי מפני השלום מהווה דווקא הוא את השלימות. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת וירא קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק זהות המלאכים במשך הדורות נתקשו הפרשנים בהבנת פשטה של פרשיית פגישת המלאכים עם אברהם: מדוע מוזכרים שלושה מלאכים בתחילה, ולאחר מכן מוזכרים שני מלאכים בלבד; מה פשר פניית אברהם: `אדוני, אל נא תעבור מעל עבדך`. בשיעור זה ננסה לצעוד בעקבות שיטתו המחודשת של הרשב`ם, המסבירה כי אחד המלאכים מייצג כביכול את הקב`ה בעצמו. עיקרון זה יכול להסביר את קשיי הפשט הקיימים בפרשה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת וירא קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק אברהם אבינו - ידיד ה' מדוע זקוק אברהם לבשורה נוספת על הולדת יצחק, לאחר שכבר בושר על כך בפרשת לך-לך? לשם מה ביקר הקב`ה את אברהם לפני בוא המלאכים? נדמה ששאלות אלו מובילות לחלוקה יסודית שבין דמותו של אברהם טרם ברית המילה ובין דמותו לאחר כריתת הברית - דמותו של אברהם לאחר הברית אינה כמי ששייך לעולם הזה, אלא כידיד ה', אשר מתהלך איתו ושייך באופן בסיסי לפמליית הקב`ה. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וירא קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן וירא אליו ה' באלוני ממרא השיעור עוסק בתכלית התגלות ה' לאברהם המתרחשת בפרשתנו. משמעות הולדת יצחק לאור ברית המילה, וגילם של אברם ושרה. בנוסף השיעור מרחיב על הדו שיח שבין אברהם לה' על הפיכת סדום. משמעות שיח זה, ומה זה בא ללמדנו היום. קש"ת - פרשת שבוע