פרשת וישב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון פרשת וישב, למה לא שלח יוסף שליח לאביו פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי הלבנת פנים על פרשת יהודה ותמר דורשים חז`ל כי נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. האם מדובר בהלכה מעשית או שמא חז`ל דיברו דרך צחות? בשאלה זו נחלקו הראשונים ונדמה שהדבר תלוי בשאלה האם איסור הלבנת פנים הוא סניף של איסור רציחה, או שמא הוא אמנם איסור חמור, אך הוא אינו קשור לג' עבירות החמורות. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת וישב חז`ל מדגישים כי גם יעקב וגם יוסף נשטמו על ידי אחיהם. מהי תכונת האופי היסודית הקושרת בין יעקב ליוסף? מדוע מביא יוסף את דיבת האחים אל יעקב, וכיצד קבעו חז`ל כי מדובר דווקא בעבירות של אבר מן החי, גילוי עריות והתעמרות בבני השפחות? מהי המשמעות של נתינת החותמת, הפתיל והמטה מיהודה לתמר? שאלות אלו נידונות בדברי המהר`ל על פרשת השבוע. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת וישב קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק ראובן, יהודה ויוסף - החטא ותיקונו בניגוד לדמויותיהם של האבות, הרי שדמויות האחים אינן משרות רושם ראשוני של אנשים צדיקים ההולכים תמיד בדרך ה'. בשיעור זה ננסה לבחון את דמויותיהם של ראובן, יהודה ויוסף דרך חטאיהם כפי שהם מוצגים בפסוקים ועד לתיקון השלם המתרחש בהמשך הדרך. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב למשמעותם של החלומות מראשית פרשת וישב ועד לתחילת פרשת מקץ אנו למדים על עולם החלומות: חלומותיו של יוסף, חלומותיהם של שרי פרעה וחלומותיו של פרעה עצמו. בשיעור זה ננסה לעמוד על משמעותו של החלום ועל דרך פענוחו. כיצד נקבע כי פתרון החלום הוא פתרון טוב ומתיישב על הלב, ומהם ההבדלים שבין החלומות השונים המוצגים בפרשתנו. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת וישב קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישב קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן מכירת יוסף השיעור סוקר נושאים לאורך הפרשה: סיבת שנאת בני יעקב ליוסף, ומתוך כך, המשמעות התיאולוגית של האחריות על המכירה. המוכר בפועל [מדיינים, ישמעאלים, או אחי יוסף] על פי המשך דברי ראובן, יוסף, והאחים לאורך הפרשות. השאלות העולות מסדרי השנים והגילאים בפרשיית יהודה ותמר. קש"ת - פרשת שבוע
הרב נחמיה רענן פרשת וישב