פרשת וישלח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי זכירת יציאת מצרים בקריאת הפרשה השלישית של קריאת שמע אנו מקיימים בכל יום את מצוות הזכרת יציאת מצרים. להלכה אנו נוהגים להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. לאור זאת, האם יש למנות את מצוות זכירת יציאת מצרים כשתי מצוות נפרדות - זכירה ביום וזכירה בלילה, או שמא מדובר במצוה אחת בעלת שני חלקים? שאלה זו יכולה להשפיע על חיובן של נשים במצוה זו, כלומר האם מדובר במצות עשה שהזמן גרמא. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת וישלח ויצר לו - חשש יעקב שמא יהרוג אחרים. מהו בדיוק החשש? המהר`ל מסביר כי מדובר בחשש שמא יפגע בחפים מפשע הנלווים לעשו. מהו ההבדל בין ברכות הריבוי - ככוכבי השמיים, כעפר הארץ וכחול הים? המהר`ל טוען כי מדובר בשלוש ברכות שונות וכי יעקב מצא לנכון לומר לקב`ה `ואתה אמרת... ושמתי את זרעך כחול הים` מסיבה מכוונת. כיצד הותר לבני יעקב להרוג את כל זכרי העיר שכם? המהר`ל מסביר כי ישנו הבדל יסודי בין סכסוך פרטי ובין מלחמה בין עמים, והבדל זה מתיר לעתים גם שפיכות דמים. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת וישלח קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק מות רחל מדוע נגזר על רחל למות בדרך ולא להיקבר במערת המכפלה? בשיעור זה ננסה לענות על שאלה זו תוך עיון בסיפור גניבת התרפים על ידי רחל, המסופר לנו בסוף פרשת וישלח. נדמה כי חטאה של רחל טמון בפרשה זו, ועל כן נגזר עליה למות בדרך. בפרשתנו מתגלה צד נוסף לסיפור, שכן רחל קוראת לבנה `בן אוני`, ומשמעות הדבר שהיא מכירה בחטאה ועושה עליו תשובה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת וישלח קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק הקמת המצבה בבית אל סיפור עלייתו של יעקב לבית אל והקמת המצבה שם מעורר שאלות רבות: מדוע נוסח הציווי הוא עלייה, מדוע צריך הקב`ה לצוות את יעקב במפורש על הקמת המזבח, ומדוע צריכה התורה להזכיר כי שמה המקורי של בית אל הוא לוז? נדמה שהמפתח לכל השאלות הללו היא ההבנה שבבית אל חוזר יעקב לתפקד כאב לאומה הישראלית, ואילו כל זמן שהותו בחוץ לארץ ירד יעקב מן הבמה ההיסטורית ועסק בעניינים אישיים יותר. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישלח קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב ויטמן האם המחלוקת בין השמאל והימין התחילה בפרשתנו - פרשת שכם ודינה השיעור עוסק בניסיון לראות מסרים בסוגיות שבין ימין ושמאל, מתוך סיפור שכם וסיפור המפגש בין יעקב לעשיו. השיעור מבאר את הטענות והצדק של כל צד, שמעון ולוי, אל מול יעקב, וכן מדרשים התומכים והמבקרים את ההכנות וההתנהלות של יעקב לפני ובעת מפגשו עם עשיו קש"ת - פרשת שבוע
הרב יהודה עמיטל קח נא את ברכתי יעקב מכנה 8 פעמים את עשו `אדוני`. חז`ל ראו מעשה זה בעין בקורתית ביותר. אם כך, מדוע עשה זאת יעקב? ברכתו של יצחק שיועדה לעשו ונתנה ליעקב לא עסקה בשאלת ארץ ישראל (שכן יעקב בורך בה לאחר מכן) אלא בשאלת השליטה. יצחק חשב כי ראוי ונכון הוא שעשו ישלוט ביעקב ובכך יחסוך ליעקב את ההתעסקות בשליטה ויוכל לעסוק בדברים חשובים יותר. יעקב, מעוניין כעת לתקן את המצב ועל כן הוא מכנה את עשו `אדוני`. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל קח נא את ברכתי שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין יעקב וישראל מהי משמעות השמות יעקב וישראל? על השילוב שבין האיש התם יושב האוהלים לבין האיש הנלחם כאשר יש צורך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת וישלח: קטנתי מכל החסדים שיחה לפרשת וישלח: קטנתי מכל החסדים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין הסירו את אלהי הנכר בפרשתנו אנו קוראים על בריחתו של יעקב לארץ ישראל. זוהי בריחה מלבן, שרצה לכלות את ממונו. זוהי בריחה מעשו, שרצה לכלות את גופו. ובריחה משניהם גם יחד, שרצו להשפיע על תורתו. מה מבטאים לבן ועשו? כיצד מתמודד יעקב עם תפיסותיהם כשהן מגיעות כבר אל תוך משפחתו? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת וישלח - המפגש בין יעקב לעשו הרב משה ליכטנשטיין מנסה לבחון קווים חיוביים במפגש בין יעקב לעשו, הן מבחינת המוטיבציה למפגש והן מבחינת המפגש עצמו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין יעקב וישראל שינוי שמו של יעקב לישראל נושא בתוכו משמעות עמוקה של אופי האדם שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין מצבה ומזבח יעקב בונה בשובו לארץ מזבח, שבו הוא מביע את תחושת הרוממות שלו. לאחר מעשה דינה ומעשהו של ראובן יעקב מבין את מקומו ובונה מצבה פשוטה להקב`ה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ביקש יעקב לישב בשלוה יעקב נכנס לארץ ישראל לאחר כ`ב שנים כמי שיש לו הכל. הוא בטוח שהוא הגיע אל המנוחה ואל הנחלה - הוא נכנס לאופוריה. דווקא במצב כזה מתחילות הצרות לקרות - מעשה שמעון ולוי, ומעשה ראובן. עלינו ללמוד, שעל אף שנדמה לפעמים שהמשימה נגמרה, בכל זאת צריך להמשיך לשמור על מתח גבוה. מצב דומה קיים גם ביחסנו אל החרדים ואל החילונים, ועלינו לוודא שלא ניכנס לשאננות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין בין תורת אבות לתורת משה מהו היחס בין המצוות שניתנו בשל אירועים היסטוריים לבין המצוות שניתנו בסיני? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין לדמותו של יעקב לאור המפגש הקרב עם עשו, עולה מדברי רש`י כי הזמן בו שהה יעקב אצל לבן עבר עליו בניסיון 'לשרוד'. האם במשך כל שנותיו של יעקב לאחר שברח מביתו הוא לא התקדם, אלא רק שמר על הקיים? מה פשר התיאור של יעקב בתחילת הדרך כ`איש תם יושב אהלים`? מהו השינוי שעבר על יעקב בשנותיו אצל לבן? מהי המשמעות של הקריאה של יעקב `ויקרא שמו אל אלוהי ישראל` על המזבח שהוא מקים קודם כניסתו לארץ? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין קטנתי מכל החסדים שני מסרים חשובים יכולים אנו לשאוב מדברי יעקב בפרשתינו: הכרת הטוב על כל מה שקורה לנו, והמחויבות שהכרת הטוב הזו יוצרת. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל מעשה אבות סימן לבנים על המשמעות של `מעשה אבות סימן לבנים`, ועל ההימנעות ממלחמה שמא יגרום החטא. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה שביב פרשת וישלח - חזון עובדיה - ואלכה לנגדך נבואתו של עובדיה מהווה סיום והשלמה לפגישתם של יעקב ועשו. לאורה, עולות דרכי הפעולה העומדות בפני אדום - צאצאיו של עשו - ביחסם עם עם ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב משה ליכטנשטיין ויענו בני יעקב ... במרמה את פרשיית הדודאים קורא הרב משה ליכטנשטיין על רקע גניבת הברכות והחלפת רחל בלאה, אשר נעשו ברמאות. הרב מתייחס בהרחבה למחירים שדדרך מרמה גובה, גם כאשר המטרה מוצדקת.
הרב עודד מיטלמן פרשת וישלח - אין כא-ל (אלא) ישורון הצדיקים הם הפורצים דרך להתגלות ה' בעולם. ה' פועל על ידם, והם סוללים דרך ליום שיתקיים בו `ונשגב ה' לבדו ביום ההוא`.

עמודים