פרשת חיי שרה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת חיי שרה, קטורה פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מצוות הקבורה, ההספד וניחום האבלים חז`ל דרשו כי הקב`ה ניחם את יצחק אחרי מות אברהם. בשיעור זה ננסה לבחון את מצוות ניחום אבלים: האם מדובר בחיוב דאורייתא או דרבנן? מהו אופי המצווה, האם מטרת הניחום היא כבוד החי או שמא כבוד המת? ומהן ההשלכות ההלכתיות הנובעות מחקירות אלו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת חיי שרה מדוע יפה שיחתן של עבדי אבות מתורת הבנים? האם דברי אליעזר טרם פגישתו עם רבקה מהווים עבירה על איסור ניחוש? רש`י דורש כי בתכשיטים אשר נתן אליעזר לרבקה ישנם רמזים למחצית השקל וללוחות הברית, מה משמעות הרמזים הללו כאשר רבקה עצמה אינה מבינה אותם? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת חיי-שרה קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק קנין קרקעות בארץ ישראל התורה מדגישה באופן מפורט ביותר את תהליך קניית שדה מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו. תופעה דומה קיימת גם בקנייני קרקע נוספים בארץ ישראל, כמו גורן ארוונה היבוסי, קניינה של שכם ועוד. מדוע ישנה חשיבות גדולה כל כך להדגשה זו? נדמה שהדבר טמון בהוכחת זכותנו על הארץ למול תביעותיהם של אומות העולם. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק קניית מערת המכפלה בפרשה מתוארת התעקשותו של אברהם לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא. התעקשות זו, ופירוט סכומי הכסף של הקנייה אינם ייחודיים לקניית מערת המכפלה. הם מופיעים גם בקניית גורן ארוונה על ידי דוד, שכם על ידי יעקב ושומרון על ידי עמרי. העובדה שאלו ארבעת ערי הבירה אינה מפתיעה - יש צורך בתיאור הקניה המשפטית של הערים המרכזיות בארץ ישראל, על מנת לבסס את הבעלות עליהם במובנים המשפטיים ולא רק הדתיים (ספר 'בראשית'). קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב אברהם אבינו - בין חזון למימוש פרשת חיי שרה מציבה בפנינו את סיפור מעשיו האחרונים של אברהם אבינו: קבורת שרה וקניין מערת המכפלה, חיפוש אישה ליצחק ושילוח בני הפלגשים אל ארץ קדם. בשיעור זה ננסה לראות כיצד עומד אברהם אבינו, עם אמונתו האיתנה, אל מול מציאות מורכבת מאוד, בכל אחד משלושת חלקי הפרשה. המסקנה העולה היא שגם מציאות קשה ומורכבת אינה יכולה למוטט חזון גדול, כל עוד אנשי החזון אוחזים באמונה בצדקת דרכם. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת חיי-שרה קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת חיי שרה מותה של שרה אמנו קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן קניית המערה והשליחות לאליעזר השיעור מתחלק לשניים: קניית מערת המכפלה, ושליחותו של אברהם לאליעזר.החצי הראשון עוסק במשמעות של היאחזות בארץ וקניית אדמות דווקא דרך אחוזת קבר.החצי השני עוסק במשמעות ציוויו של אברהם לאליעזר עבדו לא להוריד את יצחק מהארץ, בגלל הקשר שיש ליצחק עם הארץ, כמעשה אבות סימן לבנים [בהשוואה למידת החסד המיוחדת לאברהם]. קש"ת - פרשת שבוע
הרב עוזי פרידליך רבקה בבאר