פרשת חקת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד נתיב פרשת חקת קש"ת - פרשת השבוע