פרשת יתרו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין תהליך הגרות של עם ישראל חשיבות החוויה של מעמד הר סיני בקשר לגרותם של ישראל. ומתוך כך - חשיבות החוויה של לימוד תורה בישיבה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן "נעשה ונשמע" בעשיית האותות והניסים הקב"ה מתגלה כ'א-לוהים', מה שאנשי הקבלה מגדירים כ'בעל הכוחות כולם' – היכול לשדד מערכות טבע. הוא הפועל, הוא העושה, הוא ולא אחר. בהתגלות הדיבור, לעומת זאת, בא לידי ביטוי פן אחר – כזה הדורש השתתפות של השומע. ה' אינו מופיע כבעל הכוחות כולם, אלא כמזמין את הצד שכנגדו להשתתף אתו בברית. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת יתרו - עבדי ה' מה היה קורה לו פרעה היה נעתר לבקשת משה, ושולח את ישראל לעבוד את ה' לזמן קצוב בלבד? הרב מדן דן בשאלה זו, ונוגע בשאלות יסוד לגבי החירות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב משה ליכטנשטיין על היצירתיות בלימוד התורה את החשש של בני ישראל מקבלת התורה מסביר הרב משה ליכטנשטיין כנובע מן הפחד להשתנות, הקיים בפתחה של כל התחלה משמעותית חשובה. הרב טוען כי המתח בין הכפייה ליצירתיות בתורה קיים עד ימינו, ובכל דור ודור עלינו למצוא איזון מסוים בין שני הקטבים הללו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב אהרן ליכטנשטיין "אנכי ה' א-להיך…" שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל המצוות המוסריות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל מקומו של פרשת יתרו מדוע מסופר על בואו של יתרו דווקא לפני מעמד הר סיני. עמ`י שיצא ממצרים היה כל כך מוקסם מניסי הקב`ה שברור שהוא בחר לקבל את התורה. התורה מציגה לנו בגיור של יתרו אפשרות אחרת, של קרבה לה' מתוך בחירה אמיתית של אדם חיצוני. כך גם לגבי ציווי השופטים- התורה רוצה להראות לנו שיש מצוות שאינן מתקיימות רק בגלל הציווי אלא כי הן נכונות ומוסריות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת בואו של יתרו הגעתו של יתרו פוגעת ברצף הסיפור של יציאת מצרים וקבלת התורה. התצטרפותו של יתרו לעם ישראל באה על מנת להציג התחייבות לתורה שלא על ידי הניסים אלא על ידי חיבור פנימי להקב`ה. את סיפור מינוי השוםטים הקדימה התורה מאותה גישה- להראות שיש מצוות שאנו עושים לא רק כי צווינו עליהם, אלא כי זאת התנהגות נכונה שהלב בוחר בה מרצונו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב משה ליכטנשטיין בית המקדש ובית המדרש מעמד הר סיני הוא חוויה עמוקה וחודרת, שעומדת בפני עצמה גם מבלי להגיע לקבלת התורה ממש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב אהרן ליכטנשטיין מהות איסור עבודה זרה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב אהרן ליכטנשטיין אנוכי ה' אלוקיך שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל בין מחויבות להתחברות המאמר עוסק בתופעת ההתחברות, בסכנותיה ובחשיבות הגדולה שבמחוייבות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל יתרו וקבלת התורה מה עניין יתרו למהלך הכללי של הפרשיות? מדוע נקראת פרשה בתורה על שמו של יתרו הגוי, כאשר אפילו אבות האומה הישראלית לא זכו לכבוד זה? יתרו מגיע לאמונה לא בעקבות מראה עיניים אלא דרך ספקות ולבטים. התורה מלמדת אותנו שגם דרך אמונה כוז לגיטימית, עד כדי כך שיתרו זוכה לפרשה שתיקרא על שמו. סיבה נוספת היא ללמדנו שהתורה לא ניתנה רק לעם ישראל אלא יש לה תפקיד מחנך גם כלפי אומות העולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל כי יבא אלי העם לדרוש א-לוהים העקרונות שמשה הציג בדיונו עם יתרו הם חשיבות המשפטים שבין האדם לחבירו, ולימוד הזכות על אנשים שונים, המקשים את קרבת אלוקים בצורות שונות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל מקומה של פרשת יתרו התורה מספרת על בואו של יתרו קודם מעמד הר סיני, כדי להראות שניתן להגיע לקבלת עול מלכות שמיים בלי לראות ניסים גלויים. מינוי השופטים נזכר אף הוא קודם מתן תורה, כדי להדגיש שישנן מצוות שעלינו לקיים מתוך תחושה טבעית, ולא רק מחמת הציווי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת יתרו - בית המקדש ובית המדרש דרך היראה שחשו עם ישראל במעמד הר סיני הרב משה ליכטנשטיין מתייחס לקשיים שבעבודה לטווח הרחוק. הפרשיות הסמוכות למעמד הר סיני הן פרשת משפטים ופרשיות המשכן. הרב משה מסביר שסמיכות זו מורה על הדרכים בהם יש להמשיך את החוויה הגדולה לאורך זמן ובחיי היום יום. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת יתרו - מה עניין יתרו להר סיני? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה שביב פרשת יתרו - פרשת השלום הפרשה מספרת על התגלות ה' בהר סיני, ואילו ההפטרה עוסקת בהתגלות ה' לישעיהו בהיכל. שתי ההתגלויות אינן זהות: זו נעשתה לכל העם וזו נעשתה לנביא יחיד, בזו מעמדו הרוחני של העם היה בשיאו ובזו הוא היה בשפל; אך יש קשר נרחב בין שתיהן: בשתיהן יש מימד מסויים של כפייה, ואת שתיהן חורז המכנה המשותף של השלום. שיעורים על ההפטרות
הרב ברוך גיגי הזית, ט`ו בשבט, עם ישראל ותלמוד תורה דומים ישראל לזית שתהליך הפיכתו לשמן ארוכה היא וכך היא תשובתם של ישראל. ודומים לאילן שנותן כל כוחו בפריחתו, ומכך שיהיו ישראל עומלים בתורה.
הרב עודד מיטלמן פרשת יתרו - שמעו ותחי נפשכם המדרש בפרשתנו מדייק שיתרו בא למחנה ישראל דווקא בעקבות שמועה ששמע: `וישמע יתרו`. לעיתים, הפתרון לאדם הטובע בים של עבירות אינו לתקן כל אחת מהן בנפרד, אלא להתחיל להאזין לקולו של הקב`ה התובע ממנו להתנהג כראוי: `שמעו, ותחי נפשכם`.
הרב שלמה ברין המדרש על מעמד הר סיני מדוע כל העולם דמם ושתק בשעת מעמד הר סיני?

עמודים