פרשת כי תבוא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל כפייה דתית שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל שיחה לפרשת כי-תבוא - הכרת טובה הפרשה פותחת במצוות ביכורים. רש"י במקום כותב שהדבר נועד להטמעת ערך הכרת הטוב. הרב עמיטל זצ"ל מרחיב על מידה זו של הכרת הטוב, וטוען שבדורנו, לא עליה לבדה אמורה לעמוד אמונתנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב ברוך גיגי ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה בתפילה אנו מבקשים `תן בליבנו... לקיים..` מה הוא לקיים? בניגוד ל`לשמור ולעשות` הנוגעים לפרט בלבד, לקיים מתיחס לפרט בתוך החברה. על הפרט המאמין לקרב את התורה אל אלו הרחוקים ממנה ולהפיץ אותה הלאה ממנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל משמעות הברית שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל תוך וקליפה השקר הוא סתירה ליהדות. היהדות דוגלת בקילוף הקליפות והגעה לאמת. הבצל מסמל את השקר- שתחת קליפותיו אין דבר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב ברוך גיגי ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה בתפילה אנו מבקשים `תן בליבנו... לקיים..` מה הוא לקיים? בניגוד ל`לשמור ולעשות` הנוגעים לפרט בלבד, לקיים מתיחס לפרט בתוך החברה. על הפרט המאמין לקרב את התורה אל אלו הרחוקים ממנה ולהפיץ אותה הלאה ממנו.
הרב יאיר קאהן פרשת כי תבוא - ברית ערבות מואב פרשת הברכות והקללות, המופיעה בפרק כ"ח, נחתמת בפסוק: "אלה דברי הברית אשר צוה ה' את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב" (דברים כ"ח, ס"ט). פסוק זה, המכנה את פרשת הברכות והקללות "דברי הברית", מחבר בין ברית ערבות מואב (הברכות והקללות של פרשת כי תבוא) לבין הפרשה המקבילה ב'בחוקותי' (ויקרא כ"ו). אם כן, עיוננו בברית ערבות מואב יתחיל בסיכום קצר של ברית סיני.
הרב אליקים קרומביין פרשת כי תבוא הפרשה פותחת בשתי מצוות - ביכורים ווידוי מעשרות - שלמעשה נועלות את רשימת הציוויים של ספר דברים. מדוע נבחרו דווקא מצוות אלו לתפקיד זה? האם ישנו קו חינוכי ורעיוני, העובר כחוט השני בין כל המצוות של ספר דברים?
הרב עודד מיטלמן פרשת כי תבוא - אשרי אדם שומע לי המדרש על הפרשה עוסק בכוחה של השמיעה: האדם הנכנס לתוך בית הכנסת, `דלת לפנים מדלת`, ונמצא בתוך הקודש. שכרו הוא שהחוויה הרוחנית שהוא עובר אינה פגה בשערי בית הכנסת, אלא מלווה אותו בכל חייו.

עמודים