פרשת כי תבוא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי מצוַת תפילין חז`ל דורשים את הפסוק: `וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך` כאמור על תפילין של ראש. בשיעור זה נבחן האם תפילין של יד ושל ראש הינן שתי מצוות נפרדות או שמא מדובר במצוה אחת; האם הן מעכבות זו את זו; ומה פשר המנהג הרווח לברך שתי ברכות, אחת קודם הנחת תפילין של יד והאחרת לפני הנחת תפילין של ראש. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת כי תבוא האם יכול אדם להחיל על השדה כולו שם ביכורים - המהר`ל מתווכח בעניין זה עם הרא`ם, והוא טוען כי שיבוש בדברי רש`י הטעה את המזרחי. כנגד רשימת הארורים שבתורה ישנה גם רשימת ברכות שאינה מפורשת בפסוקים, מדוע בחרה התורה לכתוב דווקא את רשימת הקללות? בקללות שבפרשת כי תבוא אין נחמה בסוף הדברים, בניגוד לפרשת בחוקותי - מה טעם הדבר וכיצד זה מתחבר לעובדה שספר דברים נאמר על ידי משה רבנו? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת כי תבוא קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק הברכה והקללה התורה מכריזה על נתינת ברכה על הר גריזים וקללה על הר עיבל. מהן אותן ברכות וקללות? נראה כי הברכה והקללה אינן מתייחסות לפסוקי הארורים, אלא לפרשת הברכה והקללה הבאה לאחר מכן. הצעה זו פותחת פתח להבנת שתי גישות שונות באשר ליחס הנכון של עם ישראל כלפי מחויבותם למצוות. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק לפשרן של הברכה והקללה פרשת כי תבוא מציגה בפנינו את מעמד הר גריזים והר עיבל מחד, ואת פרשיות הברכה והקללה בהמשך. מפשטי המקראות עולה כי בהר גריזים ובהר עיבל נכרתה ברית מקדימה, כאשר אין בה הזכרה של ברכה בהקבלה לקללה. רק בהמשך אנו מגלים את פרשיות הברכה והקללה בצמידות. בשיעור זה ננסה לנתח את המשמעות הצפונה מאחורי סידור הבריתות באופן שכזה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע