פרשת כי תצא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת 'כי תצא' - דיברה תורה כנגד יצר הרע הפרשה פותחת בסוגיית 'אשת יפת תואר'. רש"י בתחילת הפרשה מביא את דברי חז"ל האומרים שלא נאמרה פרשה זו אלא כנגד יצר הרע. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מתמודד עם אמירה מורכבת זו ע"י פריסת הגישות השונות הקיימות בעולם להתמודדות עם טבעו ויצריו של האדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין לכל מקום שתלך המצוות מלווין אותך מסמיכות פרשיות שילוח הקן והמצוות שאחריה ניתן ללמוד כי המצוות אינן נפרדות מהחיים עצמם. בכל רגע ומקום ישנן מצוות אותן ניתן לקיים. על מנת שיוכל לחיות חיים אלו עליו לבסס את למידתו ואת קשרו למצוות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת "רני עקרה" הדימוי המרכזי בנבואה זו היא העקרה, כאשר היא משל ליאוש וחוסר התקווה לעתיד טוב בגלות. אדם ללא בנים נחשב כמת. הנחמה היא בצפייה לעתיד שבו יפרח עמ`י. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין על טעמי המצוות למה הקב`ה חייב אותנו בקיום כל-כך הרבה מצוות? האם טעם המצוות הוא משום תיקון העולם, או שיפור האדם? אם מדובר באפשרות השנייה, את מה בדיוק באות המצוות לשפר אצל האדם? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל שילוח הקן וכיבוד הורים למצוות שילוח הקן ומצוות כיבוד הורים שכר דומה. מה הקשר בניהן? שתיהם מופיעות בהפתעה לאדם. הוא אינו יודע מתי יזכה לקיים אותן וכך הוא מקבל הזדמנות לעבוד את ה' מתוך אהבת ה' שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין לא תוננו! הרמב`ם רואה במצות `לא תוננו` ציווי בעל שני איסורים. האחד הוא האיסור להונות כל אדם, אך החיבור עם ציווי על אי הסגרת העבד מביאה איסור מיוחד להונות את העבד דווקא בשל חולשתו ומעמדו הנמוך שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל על היחס לסביבה השכר בשילוח הקן הוא כשכר בכיבוד הורים. אנו לא יודעים כיצד מחשב הקב`ה את השכר לכך מצווה. אך ברור כי מצווה זו באה ללמד אדם על רחמים ועל חסד עם עולם הטבע. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן ואין מושיע לה דרך דברי התורה ביחס לאונס נערה מאורשה, יחד עם פסוקים נוספים במקרא, מתייחס הרב מדן לחובת העזרה לעשוקים, הזועקים לעזרה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת כי תצא - יחסנו המוסרי לעבדים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין לא יוסיף האיסור על האדם לחבול בעצמו נלמד כבדרך אגב מהפסוק `לא יוסיף`, שנאמר על מקרה אחר לגמרי. מדוע לא ייחדה התורה פסוק לאיסור זה? נראה, שהתורה מבקשת להדגיש עד כמה צריך האדם להקפיד על עצמו כאשר הוא מקיים ציוויים העלולים להשפיע עליו לרעה.
הרב חנוך וקסמן זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה
הרב חנוך וקסמן זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה
הרב חנוך וקסמן זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה זכירת עמלק: על זיכרון ומצווה
הרב עודד מיטלמן פרשת כי תצא - אי אתה יודע מתן שכרן של מצוות הקב`ה לא גילה את מתן שכרה של כל מצווה, כדי שנעשה את כל המצוות, ולא נבחר במצוות ששכרן גדול. מטרת עשיית המצווה אינה השכר שבסופה, אלא קיום רצון ה'.

עמודים