פרשת כי תצא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי נדרים: מצווה או איסור? בפרשת כי תצא אנו לומדים על חובתו של האדם לעמוד בנדריו: `מוצא שפתיך תשמור ועשית`. בשיעור זה ננסה לבחון באופן עקרוני את יחסה של התורה אל עולם הנדרים והשבועות - האם מדובר בעניין חיובי, שהתורה רואה אותו בעין יפה, או שמא התורה אינה מעודדת נדרים לכתחילה? ננסה לבחון האם יש מקום להבחין בשאלה זו בין נדרים מסוגים שונים: נדרי איסור, נדרי הקדש, עולם השבועות ועולם הנזירות. קש"ת - המצוה השבועית
הרב שלמה ברין פרשת כי תצא קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק הקמת שם במצוות ייבום הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז`ל. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק תלייה וקבורה פסוקים מועטים בפרשת כי תצא מציגים את איסור הלנת גופתו של מי שנתלה על עץ בעקבות חטאו. בשיעור זה ננסה ללבן את המגמות השונות העולות מפרשייה זו: מחד, התורה מצווה על תליית החוטא על מנת ליצור אפקט חינוכי, ומאידך היא מצווה שלא להלין את גופתו על מנת שלא לטמא את האדמה. נברר גם מהי טומאת האדמה הנגרמת בעקבות הלנת המת. קש"ת - פרשת השבוע