פרשת מטות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק משה ומדין 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט ערי 'מקלט' (ל"ה, ט-לד) – משמעות השם תנא: תלמיד שגלה – מַגלין רבו עמו, שנאמר (דברים ד', מב) "[וְנָס אֶל אַחַת מִן הֶעָרִים הָאֵל] וָחָי". ומבארת הגמרא: עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא (- עשה לו דבר שיהיה לו חיוּת). 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן אחוזה לפני ה' 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת מטות - פרשיית הנדרים 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת מטות-מסעי – בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ: חתימתו של ספר במדבר ספר במדבר נחתם בדברים שנאמרו "בערבות מואב על ירדן ירחו". במהלך השיעור ננסה להבין את הקישור בין חתימה זו, לבין שני המקומות הנוספים בהם מופיע במפורש מיקום זה, ומתוך כך נעמיק ביחס בין נחלת עבר הירדן לבין שאר ארץ ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת בני גד ובני ראובן פרשת בני גד ובני ראובן כתובה באריכות רבה, והיא חוזרת פעמיים על התנאים שבהם יקבלו שבטים אלו את נחלתם בעבר הירדן. מה טיבה של אריכות זו, ומדוע נכפלו התנאים שבה? מה היחס בין סיפור הפרשה בפרשתנו לבין התיאור בספר דברים? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת מטות - חלוצים לפני ה' - עיון בפרשת בני גד ובני ראובן בפרשת בקשת השבטים ראובן וגד נחלה בעבר הירדן המזרחי יש אריכות יתרה. השיעור בוחן אריכות זאת ומנסה להסביר את מטרת החזרות שבפרשה. ביטוי מנחה בפרשה: `לפני ה'` והשיעור בוחן משמעותו של ביטוי זה. לפני ה' בפרשתנו הוא הליכת החלוץ לפני הארון באופן פיסי. זה גם מסמל את המעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת מטות – מלחמה ומוסר מלחמה ממלחמת מדין אנו, בעקבי חז"ל, יכולים ללמוד מספר עקרונות במוסר מלחמה. הכורח להנחית מכת מנע, חשיבות שמירה על חיי אדם ואי פגיעה בהם שלא לצורך, וכן היחס הראוי לשלל. מסיפורי כיבוש הארץ, מעילת עכן בחרם ומלחמות העי, אפשר לראות שביזה מבטאת אווירת קלות דעת ובטחון מופרז בנצחון, הגובים מחירים כבדים. לאור ראיית עולם המלחמה המוסרי של התורה, ננסה לפתור גם את השאלה המוסרית של הריגת בני ונשי מדין. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין על גבולות ועל ערכים "וַיְדַבֵּר ה' אֶל משֶׁה לֵּאמֹר: נְקֹם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים אַחַר תֵּאָסֵף אֶל עַמֶּיךָ: וַיְדַבֵּר משֶׁה אֶל הָעָם לֵאמֹר הֵחָלְצוּ מֵאִתְּכֶם אֲנָשִׁים לַצָּבָא וְיִהְיוּ עַל מִדְיָן לָתֵת נִקְמַת ה' בְּמִדְיָן: אֶלֶף לַמַּטֶּה אֶלֶף לַמַּטֶּה לְכֹל מַטּוֹת יִשְׂרָאֵל תִּשְׁלְחוּ לַצָּבָא: וַיִּמָּסְרוּ מֵאַלְפֵי יִשְׂרָאֵל אֶלֶף לַמַּטֶּה שְׁנֵים עָשָׂר אֶלֶף חֲלוּצֵי צָבָא: וַיִּשְׁלַח אֹתָם משֶׁה אֶלֶף לַמַּטֶּה לַצָּבָא אֹתָם וְאֶת פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן לַצָּבָא וּכְלֵי הַקֹּדֶשׁ וַחֲצֹצְרוֹת הַתְּרוּעָה בְּיָדוֹ" (במדבר ל"ב, א'-ו'). פסוקים אלו עומדים בפתחה של פרשייה המתארת מלחמה בין ישראל למדיין. "נְקֹם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים" אומר א-להים למשה, ובעקבות מילים אלו יוצאת לדרך מערכה. מדוע נקמה היא סיבה למלחמה? האם צורך נפשי הוא? רוחני? חמישים וארבעה פסוקים מתארים בפירוט רב את שלבי המלחמה השונים - את גיוס הלוחמים, מספרם, מלחמתם, ניצחונם, השלל שהובא, צורת חלוקתו, הנתינה לגבוה ועוד. את מה משרת פירוט זה? כותרת הפרשייה מצביעה לאחור לעבר סיפור האם - לאשר אירע בין ישראל לבין מואב ומדיין. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת מטות - החניכה השיעור עוסק בשני נושאים שבפרשה: א. משמעותה של מלחמת מדיין לאור היחס המיוחד והתיאור המפורט שמקדישה התורה לשלל המלחמה; ב. מדוע צורף חצי שבט מנשה לבני גד ולבני ראובן, שנחלו בעבר הירדן המזרחי, אף שבני מנשה לא הצטרפו כלל לבקשתם של שבטי ראובן וגד. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת מטות - דברי משה לבני גד ולבני ראובן תגובתו החריפה של משה לנוכח בקשתם של בני גד ובני ראובן, ותשובתם של בני גד ובני ראובן, מעלות את השאלה הבאה: האם הייתה פה אי-הבנה בין משה לבין שני השבטים, או שמא שינו השבטים את דעתם לאחר התגובה החריפה? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות הגרי'ז סולובייצ'יק: הגולן הוא חלק מארץ ישראל - על מעמדה הייחודי של נחלת בני מנשה בגלעד ובבשן מהו מעמדה הייחודי של נחלת מנשה בגלעד ובבשן? מהם ההבדלים בין ראובן וגד לבין חצי שבוט המנשה בכל הנוגע לבקשה לנחלה בעבר הירדן ולכיבוש והתנחלות עצמן? מהו מעמדה ההלכתי של נחלת מנשה בבשן ובגלעד? מהם דעתו של הגרי`ז בשאלה זו? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת מטות - מדוע דין נדרי נשים פותח את פרשת מטות? בין חטא בעל פעור, מעשה פינחס והציווי על מלחמת מדין לבין המלחמה עצמה מפרידים שש פרשיות שנראות לכאורה לא-קשורות: מפקד בני ישראל, סיפור בנות צלפחד, צו ה' למשה לעלות להר העברים, מינוי יהושע, קרבנות המוספים ופרשת נדרי האישה והבת. שש הפרשיות האלו מתחלקות לשלושה צמדי-פרשיות, שאת כולם חורז יסוד אחד משותף: המתח שבין הצו האלוקי לבין היוזמה האישית. למעשה, קיים קשר אמיץ בין חטא בעל פעור לבין פרשיות אלו, והמתח הנזכר מאפיין גם את פרשת מלחמת מדין. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת מטות - מלחמת מדיין ושללה // שבטי עבר הירדן האם התורה תומכת או מתנגדת ללקיחת שלל מלחמה? הנורמה הבסיסית - זו המעוגנת בחוק - מאפשרת לקיחת שלל, ובלבד שהוא יתחלק בין היוצאים למלחמה לבין היושבים על הכלים. הנורמה הגבוהה יותר, זו המיוחדת לאנשי מעלה ולמלחמות מיוחדות, מתנגדת ללקיחת שלל באופן גורף. לקיחת שלל שלא כדין אינה רק פגם מוסרי, אלא גם חטא ואף פוגעת בהצלחת המלחמה. // מה רצה משה לעשות עם עבר הירדן המזרחי, אם אף שבט לא ינחל בו? מדוע התנגדותו של משה מתייחסת בעיקר לשבטי ראובן וגד, ולא לחצי שבט המנשה? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן ניסיון העושר בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי הפרת נדרים המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן מסע האדם בעולם חסידות לפרשת שבוע
הרב בנימין תבורי מצוות יישוב ארץ ישראל האם מצוות ישוב ארץ ישראל הינה מצווה מן התורה? הרמב`ן אכן מונה מצווה זו במניין המצוות ומפליג בחשיבותה, אולם הרמב`ם השמיט מצוה זו ממניינו שלו. מדוע? בשיעור זה נציג גישות שונות לשאלה זו, החל בדעות הסבורות שלדעת הרמב`ם זו מצווה שאינה נוהגת לדורות, או שזו מצוה מדרבנן בלבד, דרך דעות הסבורות שמדובר במצוה יסודית העומדת בבסיס התורה כולה, וכלה בדעה המסבירה כי מדובר במצוה טבעית, שכל עם חפץ בה, ולכן אין למנותה. בסיום השיעור הלכה יומית בענייני ברכות הנהנין - האם קיים דין ספק ברכות להקל בברכה ראשונה? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי הלכה ונבואה חז`ל קבעו כי נביא אינו רשאי להוסיף על מצוות התורה. בשיעור זה נדון בטיב היחס שבין הלכה ונבואה: מהו ההבדל היסודי בין נבואתו של משה רבנו, שהיא התורה לבין נבואת נביאים אחרים? האם איסור חידוש מצוה כולל גם איסור על שחזור הלכות על ידי נבואה? מה פשר קביעת חז`ל כי `לא בשמיים היא`? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות מטות-מסעי מהו ההבדל היסודי בין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים - מדוע משה מתנבא בלשון `זה`, מה שלא מצינו בשאר הנביאים? כיצד יש להבין את דרשת חז`ל על כך ש`אתם קרויים אדם ואין הגויים קרויים אדם`? מדוע ישנה חובה להתקין שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, בעוד שרק שניים וחצי שבטים יושבים שם? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשיות מטות-מסעי קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק משמעותה של עיר המקלט בשתי פרשיות בתורה נידון דינו של הרוצח בשגגה - גלותו לעיר מקלט, בפרשתנו ובפרשת שופטים. האם מדובר באופן בסיסי בעונש, המחליף את עונש המוות של הרוצח במזיד? או שמא עיר המקלט נועדה להגן על הרוצח בשגגה מפני זעמו של גואל הדם, ואין מטרתה להעניש את הרוצח בשגגה? עיון בפסוקים מגלה הבדל בשאלה זו בין אופיה של עיר המקלט כפי שהוא מוצגת בפרשת מטות-מסעי לבין אופי עיר המקלט בפרשת שופטים. ייתכן שהבדל זה עמד בשורש הבחנתם של חז`ל בין מקרים שונים של רצח בשגגה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק נחלת עבר הירדן המזרחי בפרשתנו אנו למדים על נחלת עבר הירדן המזרחי על ידי בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה. האם ישנו הבדל בין נחלתם של בני גד וראובן, אשר יזמו את הפנייה אל משה, לבין חצי שבט המנשה שצורף לנחלה מאוחר יותר? בשיעור זה ננסה לעמוד על שאלה זו דרך עיון מדוקדק בפרשיית מלחמת ארבעת המלכים ובראשיתו של ספר דברים. מעיון בפרשיות הללו מתגלה שמעמדם של חלקים שונים בעבר הירדן המזרחי אינו זהה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת מטות קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת מטות-מסעי קש"ת - פרשת השבוע

עמודים