פרשת מצורע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן מה רב טובך אשר צפנת ליראיך לפי חז"ל, צרעת הבתים נועדה לגרום לבני ישראל לנתץ את בתי האמוריים (שהיו בארץ לפני בני ישראל), ולמצוא מטמונים שהם החביאו בקירות הבתים. האדמו"ר מגור, בעל ה"שפת אמת", לומד מדברי חז"ל הללו עיקרון מרכזי בנוגע למשמעות כניסת עם ישראל לארץ
הרב יהודה עמיטל טומאת היולדת
הרב יהודה עמיטל טומאת היולדת ולומדי בית המדרש
הרב יהודה עמיטל מקורות ורעיונות בעניין לשון הרע חשוב ללמוד את פרטי ההלכות, אך חשוב עוד יותר להבין את האמירה הערכית שבמצוות.
הרב יהודה עמיטל דיבה ודיבור המצב האידאלי הוא שאדם לא יצטרך לשמור על עצמו מלדבר לשון הרע, אלא שעולמו הרוחני יהיה כזה, ששיחתו תעסוק בענייני תורה וחכמה באופן טבעי.
הרב עודד מיטלמן פרשיות תזריע-תצורע - הפרת איזונים מדוע נאסר על חכמים להורות ועל כוהנים לעבוד במקדש אחרי שתיית יין? לכאורה, הסיבה היא החשש שמא החכם לא יורה היטב והכהן לא יעבוד במרץ אחרי שתייה. מהמדרש עולה שהבעייה בשתיית יין אינה טכנית אלא מהותית: הרודף אחרי היין רודף אחרי תענוגים, ואיש כזה אינו יכול, מעצם טבעו, לעבוד ולהורות כראוי.

עמודים