פרשת משפטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי עבד עברי מהו מעמדו המדויק של עבד עברי: האם הוא קנוי בקנין ממוני לאדונו או שמא יהודי כלל אינו יכול להיות בעלים על יהודי אחר? בשיעור זה ננסה לבחון שאלה זו דרך דיניו של עבד עברי: מסירתו לשפחה כנענית, הצורך בגט שחרור ושאלת היכולת למכור עבד עברי לאדון אחר. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת משפטים רש`י מביא את דברי חז`ל על כך שפרשת משפטים - כמו כל התורה - נשנתה בסיני. המהר`ל מסביר כי אין הכוונה לייחס חשיבות שווה לכל פרשה בתורה, אלא לכך שתורת ה' תמימה וחייבת להופיע בשלימות. את הקשר הבסיסי בין עשרת הדברות לפרשת משפטים הוא מסביר לאור היסוד שמלכות קשורה תמיד להסדרת יחסים חברתיים, וממילא אחרי הצהרת מלכות ה' מופיעה פרשת משפטים. בהמשך דן המהר`ל בקשר בין דיני חושן משפט ובין המזבח - שניהם משכיני שלום. ענין נוסף הנידון בדברי המהר`ל הוא פעולת הרציעה -הסמלת העבדות, והקשר המיוחד דווקא לאבר האוזן ולדלתות הבית. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת משפטים קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת משפטים קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת השבוע - פרשת משפטים פרשת השבוע - פרשת משפטים קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת משפטים קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי עקרונות המוסר דרך ציווי התורה פרשת משפטים - על שלל דיניה והלכותיה - חוצצת בין שני תיאורים של מעמד הר סיני: התיאור בפרשת יתרו וברית האגנות בשלהי פרשת משפטים. מדוע? ייתכן כי התשובה לכך נעוצה בהבנה שדרך פרשת משפטים אנו מתוודעים לבשורה המוסרית החדשה של תורת ישראל, ובשורה זו היא חלק בלתי נפרד ממעמד הר סיני. עיון מדוקדק בדיני הפרשה ימחיש כיצד התורה מגנה על מעמדם של העבד והאמה, כיצד היא מחמירה בדינו של גוזל החירות מן האדם החופשי, וכיצד היא מחנכת ליחס של כבוד כלפי ההורים. באמצעות הדינים השונים מעבירה התורה את המסר המוסרי הבסיסי. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת משפטים פרשיות השומרים קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ברית האגנות ומיקומה דיון נרחב בשתי האפשרויות למיקום ברית האגנות ולזהותו של ספר הברית - האפשרות של רש`י, שספר הברית הוא התורה עד אחרי פרשת יתרו, ושברית האגנות זהה למעמד הר סיני, ואפשרות הרמב`ן - שספר הברית הוא ספר מיוחד שנכתב במהלך 'מעמד הר סיני הארוך' בו קיבל עם ישראל את פרשת משפטים, ושברית האגנות מאוחרת לפרשת יתרו. למחלוקת זו השלכות על משמעותה של פרשת משפטים, על התוכן אותו קיבל משה בארבעים היום והלילה ששהה בהר סיני (פרשת משפטים או פרשיות המשכן), ועל הסבר פרשיית מעמד הר סיני (האם כלל את נעשה ונשמע) קש"ת - פרשת שבוע