פרשת נצבים
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ניצבים - תשובת ישראל ותשובת ה' פרשת ניצבים נראית המשך ישיר של פרשת כי תבוא, אך מפתיע לגלות שפרשת התשובה מופיעה בנפרד, ולא כחלק מהברית. עיון בפרשת התשובה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת נצבים 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן על תשובה וגאולה משה מודיע לבני ישראל, לאחר שעבר מחצית מפרשת ניצבים, שבסופו של דבר הם יעשו תשובה. בעקבות תחזיתו כי ה' יכעס על בני ישראל עד שיביא עליהם את "כָּל הַקְּלָלָה הַכְּתוּבָה בַּסֵּפֶר הַזֶּה" (דברים כ"ט, כ"ו), משה אומר את הדברים הבאים: 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים! (ל', טו-כ) 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ניצבים - קללה ללא גאולה?! השיעור משווה בין פסוקי הקללה בברית חורב ופסוקי הקללה בברית ערבות מואב. האם לפי ספר דברים אין גאולה לאחר העונש ואין זכות אבות? נאום משה בפרשת ניצבים משלים את ברית ערבות מואב ובין היתר משה מוסיף את ענין התשובה והגאולה. אך מדוע פרשת התשובה היא רק נספח, ולא חלק אינטגרלי מהברית של ערבות מואב? ברית ערבות מואב אינה על בסיס בריתות קודמות כמו ברית סיני אלא על בסיס בחירת העם בכריתת הברית. לכן אם העם חוטא הוא מפסיק להיות העם הנבחר של ה'. אך בעקבות התעוררות העם לתשובה תבוא גם הגאולה. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ניצבים - גן עדן והועלם הזה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ניצבים - פרשת התשובה והגאולה (ל', א-י) האם הגאולה תלויה בתשובה, או שהיא מובטחת לעם ישראל גם בלי תשובה? ניתוחה הספרותי של פרשת התשובה מעלה תשובה לשאלה זו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ניצבים - המהפכה במושג התשובה בתפיסתו ההלכתית וההיסטורית של הרב יהודה אלקלעי בשיעור זה נסקור את שיטתו המחודשת של רבי יהודה אלקלעי למושג התשובה. לדידו, התשובה המדוברת בתורה ובנביאים, הכוללת את עם ישראל כולו, היא שיבת עם ישראל לארצו. הגאולה היא התשובה. על פי פירוש זה מובנות קושיות רבות על הפרשה, מוסברת הפרשה ופסוקים רבים בתנ"ך בצורה מסתברת יותר, ונגזרות השלכות מעשיות רבות. בכל אלו ועוד עסק הרב אלקלעי, כפי שנראה בשיעור. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ניצבים - פרשת התשובה הפסוקים קושרים בין התשובה לבין הליך הגאולה. הרב ברויאר מציע 2 בחינות של תשובה התלויות בעשיית פעולת תשובה מצד עמ`י, ושלישית שאינה תלויה בתשובה של עמ`י. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ניצבים: ברית מואב, עם ישראל ופרשת התשובה בפרשתנו אנו עוסקים בברית מואב, ברית שמתחילה כבר בפרשה הקודמת. מתוך מספר שאלות, ביניהם על מסגרת הברית ועל העובדה שלאחריה נחשב עם ישראל כעם, נעמוד על היחס בין ברית זו לברית סיני, כיחס בין ברית בין הפרטים לברית עם הכלל. תובנה זה תוכל להסביר תמיהות שונות, כמו גם את פשר ההפסקה באמצע פרשת הברית. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת נצבים: והשבות אל לבבך עיון זה יעסוק בפרשיית התשובה. מיוחדת היא ההדדיות הקיימת בפרשה זו: צעד ראשון הוא של העם המשיב את ליבו, בשני א-להים נענה, השלישי חוזר אל העם, רביעי של א-להים, וכן הלאה. בעיון זה נבקש לזהות את פשר נקודות הציון השונות בתהליך, כמו גם את ההיגיון המשוקע בו. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת ניצבים - עונש היחיד ועונש האומה פרשה זו, הכוללת קצת פחות משני פרקים, נפתחת באמצע נאומו של משה המתחיל בסוף הפרשה הקודמת. פרשתנו אינה מהווה, אם כן, יחידה ספרותית עצמאית, ויש לדון בה כחלק מנאומו של משה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן וקם העם הזה לקראת סוף ימי משה, הקדוש ברוך הוא קורא לו לבוא אל אוהל מועד, יחד עם תלמידו וממשיכו, יהושע בן נון. לאחר כניסתו, משה שומע את הנבואה הבאה: "הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו" (דברים ל"א, ט"ז) לפסוק זה שמור מקום מכובד בתולדות הפילוסופיה היהודית. כך, כאשר הרמב"ם דן בסוגית הבחירה החופשית, הוא מציב את הפסוק הזה כחלק מרכזי בדבריו. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ניצבים - תפקידה של פרשת ניצבים המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ניצבים - תשובה וגאולה 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן יש קונה עולמו בשעה אחת הפרשנים נחלקו בשאלה מהי המצווה שבה עוסקים הפסוקים ועליה נאמר שהיא קרובה מאוד אל האדם. בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ניצבים - הפטרת נצבים הפטרת `שוש אשיש` היא שיא הנחמה של הפטרות `שבע דנחמתא` ושל כל ספר ישעיהו. ישראל אינם משולים לאשה עזובה ועצובת רוח שתפקיד הקב`ה לגאול, אלא ככלה מלאת אנרגיה וחיוניות, הששה לקראת החתן. הגאולה היא תוצר לוואי של החיבור המרגש בין הקב`ה לעם ישראל, ולא עיקר עניין הנבואה. שיא הנחמה במטפורה של עבד ואדון היתה בהפטרת `קומי אורי`. עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי מצוות כתיבת ספר תורה מהי המטרה היסודית של מצוות כתיבת ספר תורה? האם המטרה הבסיסית היא לימוד תורה, או שמא העקרון העומד מאחורי המצווה הוא ריבוי ספרי תורה למטרות ציבוריות? ייתכן ששאלה זו משליכה על כמה דיונים הלכתיים, כמו היכולת לצאת ידי חובה בקניית ספר או שמא המצווה היא כתיבה בדווקא; כתיבת ספרים אחרים לבד מתורה שבכתב; חיוב נשים במצווה זו, ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי גאווה האם ישנו איסור מפורש בתורה שלא להתגאות? כיצד יש לראות את הבעייתיות שבגאווה - האם מדובר בבעיה מן התחום שבין האדם למקום, בין האדם לחברו או שמא בין האדם לעצמו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות נצבים-וילד מהו הקשר היסודי בין הקללות המוזכרות בפרשת כי תבוא לבין הברית הנכרתת בפתיחת פרשת נצבים? כיצד ניתן לכרות ברית בין עם ישראל לבין הקב`ה כאשר רק חלק מן העם נוכח בברית זו? מהו ההבדל בין היסוד של `ושב ה' אלוקיך את שבותך` לבין `ושבתי את שבות בני עמון`? קש"ת - מהרל
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי התורה והמקדש משה מצטווה להניח את התורה לצד ארון ברית ה'. מהי משמעות מיקומה של התורה במרכזו של המקדש - בקודש הקדשים. בשיעור זה נדון בשאלת היחס שבין התורה והמקדש וננסה לענות על שאלה זו לאור הבנה יסודית יותר של מהות המקדש והיחס שבין המשכן/מקדש לתורה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי המקדש והתורה חז`ל דורשים כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון הברית בקודש הקודשים. בעיונינו זה ננסה לבחון את היחס שבין תורת ה' לבין מקום שכינתו של הקב`ה - המקדש. בהקשרים רבים אנו מוצאים קשר הדוק בין הדברים: המשכן מהווה המשך של מעמד הר סיני, מעמד הקהל שנעשה במקדש, קריאת התורה ביום הכיפורים במקדש, וכן מקום מושב הסנהדרין הוא בבית המקדש. כך נוצר חיבור ישיר בין מקום שכינת הקב`ה לבין הספר שבו הוא מגלה את רצונו בעולם. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ברוך גיגי בין רוחני לגשמי דרך ההבחנה 'לא בשמים היא' לבין 'לא מעבר לים', עוסק הרב גיגי ביחס בין הרוחני לגשמי, בין תורה לארץ. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף

עמודים