פרשת נשא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל עבודת הלוים ללוים שלושה תפקידים במקדש- נשיאתו, שמירתו והוראת התורה. שלושת התפקידים האלה מתמזגים יחד לכדי עקרון של רוממות העם והובלתו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין המחויבות בעבודת הלוי מדוע לא נתנת ללוים אפשרות בחירה איזה תפקיד ימלאו במקדש? התשובה על כך היא שדווקא מחוייבות אמיתית תלויה בחוסר הבחירה. כאשר ניתנת הבחירה תפקידים מסויימים הופכים נחשבים יותר מאחרים. בדומה לבחירה הקיימת כיום לגבי שירות צבאי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת נשא - טהרת הנזיר וקדושת הכהן - על קשיים בלימוד תורה לאחר הסדר המופתי שבו מתבצע המפקד הגדול, התורה עוברת לדבר על החריגות הקשות - צרעת, אישה סוטה ועוד. הרב משה מדבר על האימננטיות של החוסר בעולם, ועל הדרך בה אנו מתמודדים עם מציאות זו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין חומש הפקודים החומש שלנו זכה לשם ייחודי עקב המניינים המרובים שמוזכרים בו. בשיעורנו ננסה לבחון את השורש פק"ד, ומתוך כך את האתגרים שמציב ציווי זה על האדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי ברכת כהנים ברכה היא שפע הניתן מהקב"ה, וההכרה במקור השפע מזכה את האדם בחסדי ה'. תפקיד הכהנים הוא להזכיר לאדם את מקור כל הטוב שהוא זוכה לו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין חומש הפקודים השורש פ.ק.ד. קשור הן לספירה והן לזכירה, והתורה משתמשת בו בנוגע למניין עם ישראל כדי להדגיש שאין במניין זה כדי לטשטש את ייחודו של כל אדם ואדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב פרשת נשא - נזירות שמשון כל עניינה של הנזירות היא קבלה עצמית של הנזיר. כיצד, אם כן, התחייב שמשון בנזירות בלי לקבל אותה על עצמו? ואכן, מתברר שקיימים הבדלים רבים בין נזירים רגילים לבין שמשון. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה עמיטל ואחר ישתה הנזיר יין מדוע התורה חוזרת פעמיים דווקא על איסור שתיית יין ואכילת תוצרי הגפן? יותר מזה - למה התורה מציינת דווקא את התרת איסור שתיית היין בסיום ימי נזירותו? במה שונה איסור זה מיתר האיסורים?מה בדיוק ההגדרה של נזיר? ההגדרה היא היותו מופרש מפירות הגפן. מה בדיוק מסמל היין?
הרב יהודה עמיטל עבודת הלוויים
הרב יהודה עמיטל תפקיד הלוויים והנשיאים תפקיד הלוויים הוא לתת מענה לכל דור ודור מתוך התורה, ואילו תפקיד הנשיאים הוא להיות בעלי החזון והצפייה לעתיד.
הרב עודד מיטלמן פרשת נשא - הסגרו של המצורע

עמודים