פרשת נשא
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת נשא - משכן ונזיר מהי משמעותם של קובץ המצוות שבפרשתנו? משמעות מצוות אלו ותפקיד המשכן בתוכם הוא להראות את תפקידו החשוב והיומיומי של המשכן. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרְכֵם" (ו', כז) ברכת כהנים במקדש ובגבולין כיצד ביטלו קהילות רבות בישראל קיומה התדיר של מצוַת עשה מן התורה שזמנה בכל יום, ומה טעמו של דבר זה? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן המחנה והמרכבה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת נשא - פרשת סוטה פרשת סוטה מעלה מספר תמיהות: כיצד מבטיחה התורה נס קבוע, כאשר מהותו של הנס מבוססת על זמניו?ת? כיצד מתערב הקב"ה בעניין הנתון לדיינים, והלא נאמר "לא בשמים היא"? מדוע נמחק שם ה' על המים? המאמר עוסק בפרטי הדינים של פרשת הסוטה, ובכך שופך אור חדש על ההבנה הרגילה של הפרשה: מטרת הבדיקה אינה לברר את האמת, אלא להעניק לזוג דרך לתקן את חייו. על פי הבנה זו, ניתן גם לענות על השאלות שהוזכרו לעיל. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת נשא - מפקד הלויים ובחירת הלויים למה הלויים מתפקדים פעמיים? מהם ההבדלים בין שני המפקדים? האם יש זיקה בין המפקד הכפול לבין הבחירה הכפולה בלויים? מתי בדיוק נבחרו הלויים מתוך בני ישראל, לפני חטא העגל או אחריו? כיצד הבחירה הכפולה באה לידי ביטוי בטקס הקרבתם של הלויים לעבודה, שבפרשת בהעלותך? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת נשא - `יפה את רעייתי כתרצה` ה' מצווה את משה לקחת את עגלות הבקר שאותן העניקו הנשיאים כמתנה, ולייעד אותן לנשיאת המשכן וכליו. אירוע זה נראה במבט ראשון חסר חשיבות, אך למעשה הוא מבטא נקודה חשובה ביותר בנוגע לתורה, נקודה העולה גם בפרשת בנות צלפחד ובפרשת פסח שני. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת נשא - הנזיר והמורכבות האנושית בפרשת נשא יש קובץ מצוות (פרקים ה' - ו'), שהאחרונה בהן היא פרשיית הנזיר (פרק ו' פסוקים א' - כ"א). פרשייה זו מעוררת כמה שאלות: מדוע אדם מחליט לקבל על עצמו נזירות? מה טעמם של שלושת האיסורים שהנזיר מקבל על עצמו? מהי מגמתה ומטרתה של הנזירות? האם הנזירות רצויה? מדוע על הנזיר להקריב קרבן חטאת? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת נשא - חלוקה לפרשיות 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק השלמת המחנה בין השלמת מינוי הלויים לבין חנוכת המשכן מופיעות ארבע פרשיות הלכתיות. בשיעור זה ברצוני לנסות להבין מהו מקומן בסדר הפרשה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת נשא: תורת הקנאות ותורת הנזיר - למה בספר במדבר? במבט ראשון, פרקים ה' ו-ו' בספר במדבר כלל לא שייכים לספר בו הם נמצאים, אלא דווקא לספר ויקרא. בייחוד, פרשיית האשם (במדבר ה', ה'-י), שמתאימה לסיום פרשת ויקרא (פרק ה'), וכן תורת הקנאות (במדבר ה', י"א-ל"א) ותורת הנזיר והנזירה (שם ו', א'-כ"א). מה הביא פרשיות אלה של תורת הקרבנות, לחומש הפקודים והמסעות במדבר? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת נשא - גשר בין חזון ומציאות מה עניינן של שלוש הפרשיות ההלכתיות שבפרשתנו - כופר בפיקדון, סוטה ונזיר? מדוע הן קוטעות את הרצף הנושאי של תחילת ספר במדבר? קשה אמנם למצוא זיקה בין פרשיות אלו לבין מסעות בני ישראל וחנייתם, אך נראה שהדבר אפשרי. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין ולבני קהת לא נתן "וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת משֶׁה לְהָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ וְאֶת כָּל כֵּלָיו וְאֶת הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת כָּל כֵּלָיו וַיִּמְשָׁחֵם וַיְקַדֵּשׁ אֹתָם: וַיַּקְרִיבוּ נְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל רָאשֵׁי בֵּית אֲבֹתָם הֵם נְשִׂיאֵי הַמַּטֹּת הֵם הָעֹמְדִים עַל הַפְּקֻדִים: וַיָּבִיאוּ אֶת קָרְבָּנָם לִפְנֵי ה' שֵׁשׁ עֶגְלֹת צָב וּשְׁנֵי עָשָׂר בָּקָר עֲגָלָה עַל שְׁנֵי הַנְּשִׂאִים וְשׁוֹר לְאֶחָד וַיַּקְרִיבוּ אוֹתָם לִפְנֵי הַמִּשְׁכָּן" (במדבר ז', א'-ג'). פסוקים אלו מתארים את שאירע ביום כלות משה להקים את המשכן. מתוארת משיחה, הקדשה ולאחריהן התנדבות הנשיאים. בתחילה הם מביאים עגלות ובקר לשאת בהם את כלי המשכן, ומאוחר יותר - קרבנות לחנוכת המזבח. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת נשא - מפקדי הלוויים ומספר הבכורות (במדבר ג'-ד') מפקד הלוויים בספר במדבר מעלה מספר שאלות, ובעיקר את השאלה מדוע מספרם של בני לוי קטן בהרבה ממספרם של כל שאר השבטים. המאמר עוסק בשאלה זו על רקע דברי המפרשים, ועל רקע מודל מדעי שנבנה כדי לאמת את הנתונים הללו. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת נשא - ההסתכלות האלוקית מול זו האנושית המאמר עוסק בשלוש נקודות: מבנה המשכן, סדר חניית השבטים וסדר האבנים על האפוד. שלוש הנקודות האלו קשורות אחת לשנייה, שכן בא בהן לידי ביטוי ההבדל שבין ההסתכלות האלוקית לבין ההסתכלות האנושית. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת נשא - למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? מדוע סמכה התורה את פרשיות הסוטה והנזיר לענייני הקדשת הלויים? נראה, שהתורה מבקשת להשוות בין קדושת הכהנים לבין קדושת הנזיר, ולרמוז שכל אדם מישראל יכול להגיע, לזמן מסויים, לקדושתם המיוחדת של הכוהנים. פרשת הסוטה באה כהשוואה ניגודית: מטרתה להדגיש את הניגוד החריף הקיים בין הנזיר לבין הסוטה. על רקע זה, יש להבין ציוויים שונים כמו איסור התספורת לנזיר, חובת התספורת לכהן הגדול ופריעת ראש האישה הסוטה. השיער הוא נזר, והיחס אליו משתנה לפי קדושתו היחסית של האדם. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת נשא - מדוע קדמה פרשת במדבר לפרשת נשא? // בדיקת הסוטה הפרקים הראשונים של ספר במדבר מהווים פתיחה לימי המילואים ולחנוכת המשכן. פרשיות המפקד והדגלים מסבירות את סדר הקרבת הנשיאים, ופרשיות הנזיר, הסוטה, הטמאים ואשם הגזלות משלימות את תיאור עם ישראל על החריגים שבו. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן כִּי נֵזֶר אֱלֹקָיו עַל רֹאשׁוֹ בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי ברכת כהנים המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן קרבנות הנשיאים חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין נזירות שמשון שני נושאים עומדים במוקד ההפטרה: תגובתם של מנוח ואשתו לבשורת המלאך ונזירות שמשון. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת נשוא עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי דיני סוטה בשיעור זה נדון בשלוש סוגיות במסגרת דיני סוטה. הסוגייה הראשונה היא השאלה האם ישנה מצווה חיוביות מדאורייתא - או מדרבנן - על הבעל לקנא לאשתו ולהביאה למקדש על מנת לקיים בה דין סוטה. הסוגייה השנייה היא חידושו של המהרי`ק באשר לדינה של אשה שבגדה בבעלה ללא ידיעה על קיומו של איסור לא תנאף - לדעת המהרי`ק היא אסורה לבעל ולבועל, שכן יש כאן מעילת מעל מצידה. הסוגייה השלישית היא הבנת האיסור המדויק של האישה האנוסה לבעל ולבועל, נדמה שמדובר באיסור הנובע מכך שמקצת מן האישות בין הבעל לאשתו נפקעה. הבנה זו משליכה גם על שאלות נוספות, כגון זנות אחר זנות ודינה של אשת כהן שנאנסה - האם היא אסורה לבועלה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב אמנון בזק משמעותן של פרשיות נזיר וסוטה סדר הפרשיות בפתיחת ספר במדבר הטריד פרשנים שונים: מהו החוט הקושר את פרשיות נזיר וסוטה עם המפקדים ותפקידי הלוויים עליהם אנו קוראים בפתיחת הספר, ומהו הקשר הפנימי בין פרשיות נזיר וסוטה? בעיון זה ננסה לעמוד על שאלות אלו דרך השוואת מעמדו של הנזיר אל מול עולם הכהונה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת נשא קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת נשא קש"ת - פרשת השבוע

עמודים