פרשת עקב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין בין `נחמו` להפטרת עקב
הרב עודד מיטלמן פרשת עקב - והיה עקב תשמעון על פי המדרש, במצוות שאנו מקיימים טמון שכר כפול: ראשית - יש להן תוצאות חיוביות במישור המיידי, ומעבר לכך - באחרית הימים צפוי שכר עצום למקיימי המצוות.

עמודים