פרשת קדושים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ראובן טרגין קדושים תהיו - `רוב גופי תורה תלויים בה` מה ההבדל בין עונש הכרת לבין עונש המיתה בידי שמיים? המאמר דן בשיטות הראשונים השונות העוסקות בשאלה זו.

עמודים