פרשת קדושים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין שרוב גופי תורה תלויים בה הגיוון הגדול במצוות שבפרשתינו מעיד שיש לקבל וללמוד את התורה כמכלול אחד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ראובן טרגין קדושים תהיו - `רוב גופי תורה תלויים בה` מה ההבדל בין עונש הכרת לבין עונש המיתה בידי שמיים? המאמר דן בשיטות הראשונים השונות העוסקות בשאלה זו.

עמודים