פרשת שופטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין דמותו של המלך לפי התורה מה תפקידו של המלך? האמנם עליו רק לעסוק בצרכי ציבור?
ד"ר נח חכם לפרשת שופטים הפרשה עוסקת במנהיגות. מי מוסמך להיות מנהיג ומהם ההגבלות המוטלות עליו. המאמר מתמקד בבחירת המלך הנעשית בבחירה אנושית ובעקבות זאת הוא נבחר גם משמים.
הרב עודד מיטלמן פרשת שופטים - צדק ומשפט מכון כסאך המדרש על פרשתנו מונה ארבעה תחומים שבהם עדיפים הצדק והמשפט על הקרבנות: הם נוהגים גם כשבית המקדש חרב, הם מכפרים גם על חטאים במזיד, הם נוהגים גם בעליונים ואפילו בעולם הבא. ייתכן שמקור עדיפותם של הצדקה והמשפט נעוץ בכך שהם מעשה שמיים, ולא מעשה אדם.

עמודים