פרשת שלח לך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין יהושע וכלב כלב ויהושע מגיבים באופן אחר לחטא המרגלים, אך שניהם זוכים להכנס לארץ בניגוד לבני דורם. כלב פועל לקידוש השם ואילו יהושע פועל לטווח ארוך ובכך הופך למנהיג
הרב עודד מיטלמן פרשת שלח - שלוחי מצווה מדוע שלוחי מצווה פטורים מן המצוות? הרי הם אינם עסוקים בקיום מצווה, אלא רק עוסקים בשליחות לקראת קיומה; ומדוע ייפטרו ממצוות הנקרות בדרכם? המדרש מסביר ששלוחי מצווה המוסרים את נפשם על שליחותם מבטלים את כל עצמיותם מפני הקב`ה. הם חורגים מגדר `אנשים` והופכים ממש ל`מלאכים`, שכל מהותם היא קיום רצון הבורא. זהו ההבדל היסודי שבין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים ששלח יהושע.

עמודים