פרשת שמיני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק חטאם של נדב ואביהוא מה היה חטאם של נדב ואביהוא? בתורה מפורש שהחטא היה בכך שהביאו אש זרה אשר ה' לא ציווה אותם. אולם, לא מפורש בתורה מה היה מניעם של נדב ואביהוא בחטא זה. עיון בפרשייה מקבילה - פרשת קרח - יכול לחשוף בפנינו את המניע לחטא. נדמה שמדובר בקנאה וברצון לעמוד בשורה הראשונה של מנהיגי ישראל, כמו משה ואהרן. הסבר זה יכול גם לבאר את דרשות חז`ל על כך שנדב ואביהוא חטאו בכניסה למקדש כשהם שתויי יין, וכן בהוראת הלכה בפני משה רבנו. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שמיני, יום השמיני וחטא נדב ואביהו פרשת שמיני, יום השמיני וחטא נדב ואביהו קש"ת - פרשת השבוע