פרשת תזריע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן השמר בנגע הצרעת סוגיית הצרעת רחבה ביותר, ועלינו לעיין מדוע טרחה התורה והקדישה שתי פרשות כדי לפרט בצורה דקדקנית ביותר את סוגי הנגעים השונים ודרכי הטהרה, תוך התעלמות מהחטא שבגינו הצרעת מגיעה. שיחת ראש הישיבה
הרב יהודה שביב פרשת תזריע - ואיש בא מבעל שלישה - הנגע ורפואתו סיפור צרעתו של נעמן וטיהורה ע`י אלישע מלמד על 'חלוקת העבודה' בין הכהן המטהר והמטמא את נגע הצרעת לבין הנביא המרפא נגע זה. בכל מקרה, הריפוי הוא בידו של האדם ותלוי במעשיו. שיעורים על ההפטרות
הרב יוסף סלוטניק הסגר המצורע האם אדם המוסגר שבעת ימים כי אין סימני הצרעת ברורים הוא טמא למרות שספק אם יש לו צרעת או שהוא טמא כמצורע בדרגה חמורה פחות?
הרב משה ליכטנשטיין טומאה וטהרה טומאתם של הזב וטמא המת ברורה, אך מדוע טמאה היולדת ובעל קרי, שהרי מדובר במצב טבעי ומבורך? על פי הרמב`ם בשניהם קיים מצב של חסר ועל כן ישנה הטומאה
הרב עודד מיטלמן פרשיות תזריע-תצורע - הפרת איזונים מדוע נאסר על חכמים להורות ועל כוהנים לעבוד במקדש אחרי שתיית יין? לכאורה, הסיבה היא החשש שמא החכם לא יורה היטב והכהן לא יעבוד במרץ אחרי שתייה. מהמדרש עולה שהבעייה בשתיית יין אינה טכנית אלא מהותית: הרודף אחרי היין רודף אחרי תענוגים, ואיש כזה אינו יכול, מעצם טבעו, לעבוד ולהורות כראוי.

עמודים