ריה"ל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתיאל גולד מלחמות הדתות ואדישות הפילוסופיה הכוזרי טוען שמלחמות הדתות מעידות על כך שיש צורך לעשות מעשים בשביל לעבוד את הקב`ה. למה מוכיח הכורי את דבריו ממלחמות? נראה, שהוא חוזר לכך שמלחמה נובעת מרגש פנימי חזק. באמונה הדתית יש כח עוצמתי חזק וממלא, עד כדי מסירת נפשו של האדם עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד דחיית הנצרות והאסלאם מהו היחס בין השכל וההגיון לבין האמונה? הכוזרי בתשובתו לנוצרי והמסולמי טוכן שיש ללכת אחרי ההגיון, אך גם להגיון יש מגבלות, וממילא יש אפשרות שהדת תגבר עליו - למשל כאשר ניתן לראות את אמיתות הדברים באופן ברור. עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד מקור האמונה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד הקשר עם ה' עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד מהו יהודי? עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד בין יחידי סגולה לעם סגולה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד השכל והאמונה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד החכמה שבטבע והחכמה שבמצוות עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד טעותם של עובדי האלילים עיון בכוזרי
הרב ברוך וינטרוב מהי אמונה והדרך אליה (ד) בשיעור זה נעסוק בפסקות הראשונות של הדיון שבין החבר למלך כוזר (י-כו), וננסה לראות כיצד הוא מתמודד מול השאלה העיקרית שאותה זיהינו כעומדת במוקד הספר – שאלת ההתגלות אל מול התבונה. זאת, לא רק מצד הדרך אל האמונה אלא בעיקר מצד אופי האמונה, כפי שננסה להראות.
הרב ברוך וינטרוב בחירת ישראל (ו) לאחר שהחבר מבאר למלך את חשיבות יציאת מצרים ומתן תורה בביסוס האמונה, מעיר הכוזרי (א, כז) כי אם כן, אין תורת ישראל מחייבת אלא אותם. החבר מאשר את אבחנה זו, ועל כך אומר הכוזרי כי שבו דברי החבר להיות 'רזים'. מתוך כך נעמוד על רעיון הבחירה של עם ישראל לפי הרמב"ם ולפי ריה"ל, וכן להשלכות שאלה זו על היחס לגרות, על אופייה של תורת ישראל ביחס לתורת המוסר הכללית ועל היבטים נוספים של שאלה זו.

עמודים