שבועות
מרצה כותרת תקציר סידרה
נחמיה אבנרי 21: עושה חסד למשיחו - לדוד ולזרעו - עד עולם - לשאלת קבלתה של רות המואביה לקהל ה'
פרופ' יונתן גרוסמן חוק וחמלה בשדות בית לחם שיעורו השלישי של פרופ' יונתן גרוסמן בסדרת בין פסח לעצרת, השיעור הועבר בקהילת "שירת אהרן", גבעת שמואל, בכ"ד באייר תשעט.

עמודים