שבת הגדול
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון מציאות של ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון מצה עשירה המשך קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון בדיקת חמץ בשנה של ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב בנימין תבורי מצוַת סיפור יציאת מצרים מהם ההבדלים ההלכתיים בין מצות זכירת יציאת מצרים בכל יום לבין המצוה המיוחדת לליל הסדר - מצות סיפור יציאת מצרים? בשיעור זה נעמוד על שלושה הבדלים: ראשית, בסיפור ישנה משמעות לאורך, ולכן `כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח`, בניגוד לזכירה הנקודתית. שנית, הסיפור מתאפיין בעלילה מסודרת, ולכן נקבעה ההלכה של `מתחיל בגנות ומסיים בשבח`. לבסוף, ייתכן שחלק ממצות סיפור יציאת מצרים היא לימוד הלכות הפסח בליל הסדר, דבר אשר בוודאי אינו שייך למצות הזכירה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב ברוך גיגי קדושת השבת, המועדים ויום הכיפורים מהו היחס בין איסורי מלאכה לקדושת היום? בשיעור זה נעסוק בהבדלים שבין איסורי המלאכה בשבת ויו`ט, ואף נברר האם הבדלים אלו נובעים מקדושתם השונה של הימים. בנוסף לכך, נבחן את רמת הקדושה של יום כיפור ואת השלכותיה על איסורי המלאכה שבו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי צרכי שבת נעשים ביום טוב השיעור הקודם עסק במחלוקת האמוראים בנוגע לדין `הואיל`. בשיעור זה נדון בשאלה האם גם רבה המקבל את דין `הואיל` יכול לסבור שצרכי שבת נעשים ביום טוב. שאלה זו נבחן ברמת ניתוח הסוגיה עצמה, ואף נתמודד עם השאלה כיצד מתיישבים הדברים עם איסור הכנה. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ניצן ברגר שבת הגדול קש"ת - פרשת השבוע