שבת הגדול
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא…"* שבת הגדול - השבת שלפני פסח - קבועה בתודעתנו כהמשכן של ארבע השבתות שבהן קראנו את ארבע הפרשיות, מעין השבת החמישית. אך באמת הבדל גדול בינה לבינן. קריאת ארבע הפרשיות בשבתות הקבועות להן היא מנהג קדום, אשר נקבע במשנה במסכת מגילה ונידון לפרטיו בסוגיות התלמוד (מגילה כט ע"א - ל ע"ב) ונפסק בספרי ההלכה כמקובל. לעומת זאת, מנהגי שבת הגדול, ואף עצם קיומה של שבת מיוחדת בשם זה, אינם מוזכרים במשנה ובתלמוד. זהו מנהג שמקורו כנראה באשכנז ובצרפת בימי הביניים, ושמשם התפשט בעולם, ורק מאז תקופת הראשונים נזכר שמה המיוחד של שבת זו ונידונים מנהגיה המיוחדים . 01- פרשת השבוע
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון מציאות של ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון מצה עשירה המשך קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון בדיקת חמץ בשנה של ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב בנימין תבורי מצוַת סיפור יציאת מצרים מהם ההבדלים ההלכתיים בין מצות זכירת יציאת מצרים בכל יום לבין המצוה המיוחדת לליל הסדר - מצות סיפור יציאת מצרים? בשיעור זה נעמוד על שלושה הבדלים: ראשית, בסיפור ישנה משמעות לאורך, ולכן `כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח`, בניגוד לזכירה הנקודתית. שנית, הסיפור מתאפיין בעלילה מסודרת, ולכן נקבעה ההלכה של `מתחיל בגנות ומסיים בשבח`. לבסוף, ייתכן שחלק ממצות סיפור יציאת מצרים היא לימוד הלכות הפסח בליל הסדר, דבר אשר בוודאי אינו שייך למצות הזכירה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב ברוך גיגי קדושת השבת, המועדים ויום הכיפורים מהו היחס בין איסורי מלאכה לקדושת היום? בשיעור זה נעסוק בהבדלים שבין איסורי המלאכה בשבת ויו`ט, ואף נברר האם הבדלים אלו נובעים מקדושתם השונה של הימים. בנוסף לכך, נבחן את רמת הקדושה של יום כיפור ואת השלכותיה על איסורי המלאכה שבו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי צרכי שבת נעשים ביום טוב השיעור הקודם עסק במחלוקת האמוראים בנוגע לדין `הואיל`. בשיעור זה נדון בשאלה האם גם רבה המקבל את דין `הואיל` יכול לסבור שצרכי שבת נעשים ביום טוב. שאלה זו נבחן ברמת ניתוח הסוגיה עצמה, ואף נתמודד עם השאלה כיצד מתיישבים הדברים עם איסור הכנה. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ניצן ברגר שבת הגדול קש"ת - פרשת השבוע
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת צו-שבת הגדול - כנגד ארבעה בנים דיברה התורה לארבעת הבנים שאלות ותשובות שונות. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מסביר את ההבדלים בין השאלות על רקע זהותו השונה של כל שואל, ומראה כיצד משיב אחד מתמודד עם ארבעה בנים שונים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)